HONDA Việt Nam
Trang chủ Thông tin môi trường Nhà máy Hà Nam
Hạng mục Tài liệu Mô tả File đính kèm Ngày cập nhật
Nội dung ĐTM Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng, nâng công suất sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam từ 750.000 xe/năm lên 1.100.000 xe/năm" của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng, nâng công suất sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam từ 750.000 xe/năm lên 1.100.000 xe/năm" của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam 02-08-2022
ĐTM của Dự án sản xuát vả kinh doanh xe máy (Nâng cồng suất sàn xuất xe mảy từ 750.000 xe lôn 1.100.000 xe/năm) ĐTM của Dự án sán xuát vả kinh doanh xe máy (Nâng công suất sản xuất xe mảy từ 750.000 xe lên 1.100.000 xe/năm) 30-07-2022
Báo cáo kết quả thực hiện các công trinh báo vệ môỉ trường của Dự ản sản xuất và kinh doanh xe máy (Nâng công suẩt sản xuẳt xe mảy từ 750.000 xe lên 1.100.000 xe/năm) Báo cáo kết quả thực hiện các công trinh báo vệ môỉ trường của Dự án sản xuất và kinh doanh xe máy (Nâng công suẩt sản xuẳt xe mảy từ 750.000 xe lên 1.100.000 xe/năm) 30-07-2022
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án sản xuất và kinh doanh xe máy (Nâng công suất sản xuất xe máy từ 750.000 xe lên 1.100.000 xe/năm) Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án sản xuất và kinh doanh xe máy (Nâng công suất sản xuất xe máy từ 750.000 xe lên 1.100.000 xe/năm) 30-07-2022
Giấy phép môi trường
Quan trắc môi trường Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2022 Kết quả quan trắc môi trường Nước thải và Khí thải Quý IV/2022 19-01-2023
Kết quả quan trắc môi trường quý III/2022 Kết quả quan trắc nước thải, khí thải Quý III/2022 19-10-2022
Kết quả quan trắc môi trường quý II/2022 Kết quả quan trắc môi trường quý II/2022 30-07-2022
Hồ sơ khác Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại lần 3) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại lần 3) 02-08-2022


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.