Honda | Thông tin môi trường
HONDA Việt Nam
Trang chủ Thông tin môi trường Nhà máy Vĩnh Phúc
Hạng mục Tài liệu Mô tả File đính kèm Ngày cập nhật
Nội dung ĐTM Báo cáo ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của "DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH Ô TÔ VÀ XE MÁY" (Nâng công suất sản xuất xe ô tô từ 23.000 xe/năm lên 35.000 xe/năm) Đánh giá tác động môi trường của "DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH Ô TÔ VÀ XE MÁY" (Nâng công suất sản xuất xe ô tô từ 23.000 xe/năm lên 35.000 xe/năm) 02-08-2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án sản xuất và kinh doanh ô tô và xe máy” (nâng công suất sản xuất xe ô tô từ 23.000 xe/năm lên 35.000 xe/năm) tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án sản xuất và kinh doanh ô tô và xe máy” (nâng công suất sản xuất xe ô tô từ 23.000 xe/năm lên 35.000 xe/năm) tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 30-07-2022
Giấy phép môi trường Giấy phép môi trường Honda Việt Nam 22-03-2024
Giấy phép xả thải Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 26-05-2022
Quan trắc môi trường Kết quả quan trắc nước thải, khí thải Quý 2 2024 Kết quả quan trắc nước thải, khí thải Quý 2 2024 27-06-2024
Kết quả quan trắc khí thải Quý I 2024 22-03-2024
Kết quả quan trắc nước thải Quý I 2024 22-03-2024
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 Kết quả quan trắc môi trường Khí thải Quý IV / 2023 12-12-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 Kết quả quan trắc môi trường Nước thải Quý IV/2023 12-12-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý III / 2023 Kết quả quan trắc môi trường Khí thải Quý III / 2023 29-09-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý III / 2023 Kết quả quan trắc môi trường Nước thải Quý III / 2023 29-09-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý II/2023 Kết quả quan trắc môi trường Khí thải Quý II/2023 03-07-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý II/2023 Kết quả đo đạc nước thải quý II 2023 03-07-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý I/2023 Kết quả quan trắc môi trường Nước thải Quý I/2023 28-04-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý I/2023 Kết quả quan trắc môi trường Khí thải Quý I/2023 11-04-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2022 Kết quả quan trắc môi trường Khí thải Quý IV/2022 19-01-2023
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2022 Kết quả quan trắc môi trường Nước thải Quý IV/2022 19-01-2023
Kết quả quan trắc môi trường quý III/2022 Kết quả quan trắc khí thải quý III/2022 19-10-2022
Kết quả quan trắc môi trường quý III/2022 Kết quả quan trắc nước thải quý III/2022 19-10-2022
Kết quả quan trắc môi trường quý II/2022 Kết quả quan trắc khí thải quý II/2022 30-07-2022
Kết quả quan trắc môi trường quý II/2022 Kết quả quan trắc nước thải quý II/2022 30-07-2022
Hồ sơ khác Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại lần 6) - Chủ nguồn thải CTNH đã đăng ký cơ sở phát sinh CTNH kèm theo danh sách CTNH - Cam kết trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH 30-07-2022


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.