Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Chi nhánh Hà Nam

CODE: ADM_BS_ADM_0923_P0_0_

08/09/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam - Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 500 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy chi nhánh Hà Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Đào tạo An toàn giao thông (ADM_TSE_T2_0923_0)

CODE: ADM_SP_SFP_0923_T2_0_ADM_TSE_T2_0923_0

20/09/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện đào tạo doanh nghiệp ở phía Nam 

- Hỗ trợ phòng Đào tạo An toàn giao thông tại Vĩnh Phúc thực hiện các khóa đào tạo khác (DLRs, Gov...)

- Thực hiện các công việc khác được giao 

 

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Trụ sở chính tại Vĩnh Phúc

CODE: ADM_BS_ADM_0923_P0_0_

08/09/2023

Công ty Honda Việt Nam - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 319 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Trụ sở Vĩnh Phúc

26/09/2023

Văn phòng đại diện công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

Mô tả công việc:

• Thu thập dữ liệu, số liệu nhận được từ các đầu mối các phòng/ban/cơ quan liên quan của dự án trao tặng mũ bảo hiểm

• Quản lý, báo cáo tiến độ sản xuất, giao hàng của các nhà cung cấp

• Hỗ trợ cho các hoạt động liên quan tới dự án, tổ chức sự kiện

• Hướng dẫn, hỗ trợ các đại lý tổ chức các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm

Mới ra trường

Trưởng nhóm dữ liệu/ kế hoạch Kinh doanh (CUS_AMF_3)

CODE: CR_CR_CR_0923_P2_0_CUS_AMF_3

25/09/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Xây dựng dự báo bán hàng thực tế và phân bổ mục tiêu bán hàng phù hợp cho các đại lý / HEAD

• Đảm bảo các thủ tục chuyển hàng được xử lý tốt và các đơn đặt hàng được lập hóa đơn / giao hàng chính xác và kịp thờiGiám sát việc thu thập dữ liệu giữa các bộ phận, hỗ trợ phân tích và phát triển dự báo bán hàng

• Xây dựng giá phụ tùng cạnh tranh để đảm bảo chia sẻ lợi nhuận phù hợp giữa HVN và các đại lý / HEAD đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm phụ tùng trên thị trường

• Thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả bên trong và bên ngoài để tăng cường trao đổi thông tin hiệu quả và cải tiến kế hoạch hiệu quả

Hỗ trợ bán hàng

• Giám sát quản lý quá trình xuất hàng, từ việc nhận đơn đặt hàng dầu / mũ bảo hiểm / linh kiện từ các đại lý / HEAD, gửi yêu cầu mua hàng đến Nhóm mua hàng, sắp xếp lô hàng, theo dõi tình trạng giao hàng và thời gian giao hàng để đảm bảo đơn hàng đến đúng thời gian

• Giám sát việc chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến yêu cầu đặt hàng bên trong HVN và các tài liệu hành chính liên quan đến các trường hợp thay thế / hủy bỏ sản phẩm ô tô / xe máy

• Giám sát thanh toán cho các nhà sản xuất lô hàng Drop

• Theo dõi thanh toán từ HEAD / DLR đến HVN

Phân tích & Phân bổ Bán hàng

• Giám sát việc thu thập dữ liệu giữa các bộ phận, hỗ trợ phân tích và phát triển dự báo bán hàng

• Truyền các báo cáo dự báo bán hàng cho cả Nhóm kiểm kê để lập kế hoạch đơn đặt hàng và Nhóm lập kế hoạch để lập kế hoạch dữ liệu P&L

• Tùy theo chỉ tiêu doanh số được giao và hiệu quả thực tế của từng loại phụ tùng, giám sát tính toán và phân bổ chỉ tiêu cho các đại lý / HEAD cho phù hợp

• Giám sát đánh giá lại định kỳ tình hình bán hàng và điều chỉnh phân bổ mục tiêu cho phù hợp thực tế

• Xem xét các báo cáo phân tích bán hàng cho các cấp quản lý nhằm mục đích ra quyết định

Đặc biệt

• Đại diện cho bộ phận trong (các) ủy ban được phân công và lãnh đạo (các) hoạt động của các ủy ban trong bộ phận

• Thu thập, củng cố và hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch hành động, ngân sách và báo cáo PDCA

• Thực hiện các hoạt động nhân lực cho bộ phận, chẳng hạn như xác nhận bảng chấm công hàng tháng, theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng và phối hợp tuyển dụng với bộ phận nhân sự

• Thu thập, hợp nhất các tài liệu SOX, ISO 9001/14001 và tạo điều kiện cho các hoạt động SOX, ISO 9001/14001, SOX, các sự kiện đánh giá ISO 9001/14001 trong bộ phận

•Xem xét / Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, tài liệu và khi cần thiết, tiến hành các khóa đào tạo nếu được yêu cầu

• Nhập và chỉnh sửa dữ liệu của bộ phận / phân xưởng / bộ phận trong hệ thống SAP

• Dịch tài liệu và thông dịch trong các cuộc trò chuyện và cuộc họp

• Thực hiện các nhiệm vụ quản trị đặc biệt khác theo yêu cầu

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập, cung cấp đầu vào và / hoặc chuẩn bị các phần của kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực của bộ phận theo yêu cầu của người quản lý bộ phận

• Lên kế hoạch làm việc chi tiết và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

• Giám sát hoạt động của nhóm để đảm bảo tính kịp thời, chất lượng công việc và phù hợp với kế hoạch và chỉ tiêu

• Theo dõi và kiểm soát ngân sách của họ

• Cung cấp đầy đủ đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn và đánh giá cho các thành viên trong nhóm

• Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên dịch thuật bộ phận lắp ráp khung ( AMP_ASM_8)

CODE: AMP_FC_0923_P2_0_AMP_ASM_8

25/09/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Dịch thuật và phiên dịch các tài liệu được phân công cũng như các cuộc đàm thoại, cuộc họp và các tài liệu/sự kiện được yêu cầu khác nhằm cung cấp thông tin chính xác

2.2. Nhiệm vụ chung

•  Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

•  Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

•  Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

•  Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Quản lý đại lý Xe máy (MCS_DM_T2_0923)

CODE: MCS_SAL_CPS_0923_T2_0_MCS_DM_T2_0923

25/09/2023

Văn phòng đại diện công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

• Hỗ trợ hoàn thành hồ sơ thanh toán hỗ trợ biển hiệu, nội thất cho HEAD

• Tư vấn, xin phê duyệt, và quản lý hồ sơ thiết kế nội thất biển hiệu cho HEAD

• Theo dõi và làm báo cáo về tiến độ thi công biển hiệu nội thất của HEAD 

• Hỗ trợ công việc hàng ngày của nhóm theo yêu cầu của cấp trên

 

22/09/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Nghiên cứu các quy định và luật liên quan đến sản xuất, nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô và phân tích ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và nhập khẩu của công ty

• Truyền đạt quy định của nhà nước đến các bên liên quan trong và ngoài nhà máy, xúc tiến, triển khai các kế hoạch hành động để đảm bảo sự tuân thủ đối với các quy định đó.

• Kết hợp với phòng ban, tổ chức liên quan và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA) đưa ra các hành động chung, và các đề xuất đến cơ quan nhà nước khi có quy định mới.

• Triển khai các hoạt động liên quan đến tuân thủ quy định do Asian Honda Motor hoặc Honda Motor đưa ra

• Báo cáo các hoạt động liên quan đến quy định và luật khi được yêu cầu 

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập đầu vào cho kế hoạch hành động, các hoạt động đầu tư và lập ngân sách khi cần

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế hoạch An toàn giao thông (ADM_TSP_T2_0923)

CODE: ADM_SP_SFP_0923_T2_0_ADM_TSP_T2_0923

22/09/2023

Trụ sở chính Công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

- Giám sát và hỗ trợ các hoạt động an toàn giao thông của Đại lý ủy quyền độc quyền của Honda (HEAD)

- Đánh giá HEAD trong công tác an toàn giao thông

- Phối hợp với 4S sau khi đánh giá (Báo cáo sửa đổi tiêu chí đánh giá, Báo cáo đào tạo HEAD yếu, Báo cáo cuộc họp DLR, Báo cáo theo yêu cầu...)

- Lập kế hoạch và báo cáo công tác an toàn giao thông hàng tháng, hàng quý

- Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

- Hỗ trợ các sự kiện/dự án khác của bộ phận, công ty nếu được yêu cầu

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.