HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

13/04/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội).

Mô tả chung

Thời gian làm việc: 6 tháng

•    Quản lý tổng thể Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.
•    Nghiên cứu/ Thiết lập/ Sửa đổi… các quy định về chất lượng trong sản xuất, kiểm tra xe.
•    Hỗ trợ các hoạt động đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài về chất lượng ( kiểm chứng và theo dõi đối sách của các phòng ban và các hoạt động liên quan,…).
•    Hỗ trợ các hoạt động chung của phòng. ( các sự kiện, các ủy ban, hoạt động chung khác,…)
•    Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

13/04/2021

Văn phòng đại diện của Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

Thời gian làm việc: 6 tháng

•    Làm việc với các phòng ban liên quan để chuẩn bị cho chương trình khuyến mại mới.
•    Hỗ trợ trong việc làm báo cáo, chuẩn bị giấy tờ liên quan để xin phê duyệt chương trình khuyến mại mới
•    Hỗ trợ làm khảo sát các cửa hàng ủy quyền bán xe máy của Honda Việt Nam HEAD/ khách hàng… về các chương trình khuyến mại
•    Theo dõi thanh toán và làm việc với các phòng ban liên quan (phòng bán hàng, kế toán…) để đảm bảo tiến độ thanh toán
•    Nhập thông tin thanh toán trên phần mềm kế toán (SAP)
•    Thu thập chứng từ thanh toán (danh sách khác hàng, biên bản thỏa thuận, biên bản xác nhận thanh toán…)
•    Kiểm tra hồ sơ thanh toán (Giữa SAP và chứng từ HEAD) để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ thanh toán theo từng chương trình khuyến mại
•    Hỗ trợ công việc hàng ngày của nhóm theo yêu cầu của cấp trên.

Mới ra trường

Đại diện bán hàng miền Nam phòng bán hàng xe máy (CODE: MCS_FS_15_1)

CODE: MCS_SAL_FS_0421_P2_1_MCS_FS_15_1

13/04/2021

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hồ Chí Minh

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để phát triển chiến lược
•    Nhận các mục tiêu bán hàng và thị phần và tiếp tục phát triển kế hoạch hành động chi tiết (như xây dựng mối quan hệ đối tác, đưa ra chính sách chiết khấu, v.v.)
•    Phân tích các hoạt động của các cửa hàng bán xe máy ủy quyền của Honda Việt Nam HEAD và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất và mạng lưới đại lý
•    Tư vấn và hỗ trợ các HEAD trong việc thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi các vấn đề phát sinh/biện pháp đối phó
•    Theo dõi hoạt động bán hàng trong khu vực, từ theo dõi đơn hàng, thanh toán đến giao sản phẩm.

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

08/04/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Phân tích dữ liệu chi phí và xây dựng dự án chi phí mới phản ánh tất cả các chi phí sản xuất thúc đẩy tối ưu hóa chi phí cho mục đích thương mại.
•    Đề xuất ngân sách chi phí cho đời xe mới và theo dõi các chi phí thực tế.
•    Tính toán và phân tích các chi phí in-house (trong nhà máy) để đánh giá các tùy chọn sản xuất in-house cho Honda Việt Nam.
•    Dịch thuật tài liệu trong sự kiện và đánh giá.
•    Giám sát việc triển khai và tuân thủ các quy định an toàn trong phòng ban, bao gồm an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, v.v.
•    Đánh giá chấp thuận kế hoạch triển khai đời xe mới chi tiết tại bộ phận, và đưa ra góp ý (khi cần thiết) để thay đổi giúp kế hoạch hợp lý hơn.
•    Theo dõi quy trình triển khai và các kết quả của các kế hoạch đời xe mới theo lịch trình đã được chấp thuận và góp ý cho nhân viên để giải quyết các vấn đề nảy sinh.
•    Thu thập các kế hoạch sự nghiệp từ các bên liên quan để tổng hợp các kế hoạch sự nghiệp cho phòng ban
•    Thực hiện xem xét tổng quát các kế hoạch hành động từ các bên liên quan để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu xác định của phòng ban. Nếu cần, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh kế hoạch hành động của họ
•    Thu thập và tổng hợp các bản báo cáo kết quả hiệu suất quản lý chất lượng (SMQCDE) thực tế của các nhóm cho các sự kiện PDCA ( Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiền) định kì
•    Tạo điều kiện tổ chức các sự kiện PDCA định kì
•    Theo sát các bên liên quan trong quá trình điều chỉnh kế hoạch hành động trong suốt sự kiện PDCA
•    Thu thập kế hoạch ngân sách từ các phòng ban liên quan để tổng hợp ngân sách cho phòng ban
•    Thực hiện xem xét tổng quát ngân sách từ các phòng ban liên quan để đảm bảo chúng phù hợp với các mục tiêu xác định của phòng ban. Nếu cần, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách của họ
•    Theo dõi và quản lý chi phí thực tế so với ngân sách, cảnh báo các nhà quản lý về bất kì vấn đề tiềm ẩn nào nhằm đảm bảo phòng ban chi tiêu hợp lý và hiệu quả
•    Theo dõi tiến trình và quản lý chi phí đầu tư, cảnh báo các nhà quản lý về bất kì vấn đề tiểm ẩn nào nhằm đảm bảo thực hiện đầu tư đúng lịch trình và ngân sách
•    Chuẩn bị các bản báo cáo định kì hoặc phát sinh và phân tích chi phí và quản lý chi phí đầu tư
•    Chuẩn bị các bản đề xuất đầu tư chi tiết theo yêu cầu của cấp quản lý
•    Đưa ra yêu cầu mua hàng đối với các nguyên vật liệu phụ trợ và công cụ trên hệ thống
•    Trích xuất dữ liệu chấm công và nghỉ phép hàng tháng của nhân viên để xác nhân với nhân viên và quản lý của họ
•    Theo dõi tình trạng hợp đồng lao động, thông báo đến các bên liên quan về thời hạn hợp đồng và phối hợp với phòng nHân sự nhằm gia hạn hợp đồng nếu có thể
•    Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ các nhóm, đảm bảo các yêu cầu này phù hợp với kế hoạch nhân lực và làm việc chặt chẽ với phòng Nhân sự đối với quy trình tuyển dụng

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

08/04/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
Kiểm soát chất lượng:
•    Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu bằng trực quan, dùng dụng cụ đo lường chính xác và thực hiện kiểm tra dụng cụ định kỳ
•    Phân loại nguyên vật liệu dựa trên chất lượng và tiến hành phân tích để suy định tác động đến chất lượng của thành phẩm
•    Báo cáo với các cấp trên các lỗi phức tạp (nếu có) và các vấn đề khó giải quyết khi tìm cách tư vấn
•    Ghi chép tất cả các lỗi tìm thấy nêu chi tiết tính năng của nguyên vật liệu dựa vào kết quả thực tế và phân tích chênh lệch
Phát triển nguyên vật liệu mới:
•    Nhận thông tin và xúc tiến thông tin về nguyên vật liệu mới
•    Nghiên cứu phát triển dựa trên điều kiện gia công của xưởng từ đó đưa ra phương hướng và kê hoạch triển khai
•    PDCA (Lâp kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) các vấn đề và báo cáo theo tiến độ đã đưa ra
Cải tiến chất lượng:
•    Đánh giá báo cáo lỗi sản xuất, đánh giá ban đầu từ các nhóm Dây chuyền chất lượng và các lỗi khác mà các nhóm nội bộ phát hiện ra và thông qua khiếu nại của khách hàng
•    Tiến hành phân tích và điều tra lỗi nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ của những lỗi sản xuất lặp đi lặp lại và nghiêm trọng
•    Đề xuất các giải pháp khắc phục vấn đề liên quan đến chất lượng và tránh xảy ra các lỗi tương tự trong tương lai

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

08/04/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
Cung ứng
•    Tìm nhà cung ứng & nhập khẩu tiềm năng để cạnh tranh chi phí dựa trên kế hoạch nội địa hóa cho các mẫu Xe máy đang hoạt động hoặc lịch trình phát triển mẫu xe mới. Tạo báo cáo dựa trên quy tắc 3N (New Maker, New Part, New Material).
•    Lập chiến lược phụ tùng
•    Đề xuất các nhà cung ứng đăng ký tham gia gửi báo giá bản Vẽ và Yêu cầu cho các phụ tùng cho đời xe mới,
•    Tiến hành so sánh và phân tích chi phí, đàm phán giá để đạt được mục tiêu. Làm báo cáo về thay đổi thông số kỹ thuật, đánh giá lựa chọn nhà cung ứng (M/L)
•    Hoạt động giảm chi phí (CR): Giám sát yêu cầu nhân viên và hỗ trợ nhà cung ứng để hoàn thành mục tiêu CR hàng năm.
•    Phân tích giá trị (VA)/ ý tưởng giảm chi phí và thay đổi quy trình sản xuất hàng loạt (thay đổi quy trình cho sản xuất hàng loạt và đời xe mới)
•    Cập nhật chi phí theo quý dựa trên sự biến động của Nguyên vật liệu và Tỷ giá hối đoái
•    Theo dõi các công việc ISO / SOX / HCG...
Quản lí Nhà cung cấp:
•    Duy trì danh sách các nhà cung ứng để đảm bảo thông tin cập nhật và chính xác
•    Nhận thông báo từ các phòng ban hoặc nhà cung ứng liên quan về các thay đổi thông số kỹ thuật liên quan đến các phụ tùng và thông tin khác
•    Kiểm soát, hỗ trợ, đào tạo các nhà cung ứng để tăng cường hoạt động QCD (quản lý chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng của nhà cung ứng)
•    Kiểm tra thanh toán chính xác giá và số lượng trên danh sách PO (Đơn hàng) / GR (Phiếu giao nhận) / Thanh toán của nhà cung cấp
•    Khác: Lập báo cáo đền bù phát sinh đối với đời xe mới và đời xe dừng sản xuất

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực theo yêu cầu;
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác;
•     Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam.Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.