HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

THỰC TẬP SINH 2021 (LẦN 2)

CODE: ADM_BS_HR_1220_T2_0_

26/12/2020

Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội (Có xe đưa đón từ nội thành)

Công ty Honda Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí:
Thực tập sinh Honda Việt Nam (Lần 2)
(CODE: Internship2021_2)
Với mục đích hỗ trợ xây dựng được định hướng nghề nghiệp rõ ràng cũng như tích lũy trải nghiệm công việc thực tế, công ty Honda Việt Nam xin giới thiệu “Chương trình Thực tập sinh
Honda Việt Nam 2021” với nội dung cụ thể như sau:
Đối tượng áp dụng:
•    Sinh viên Đại học và Cao đẳng thuộc tất cả các chuyên ngành (Dự kiến tốt nghiệp trong năm 2021)
•    Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng trong năm 2020 
Mô tả công việc:
•    Thực tập các công việc tại các lĩnh vực hiện tại của công ty, cụ thể:
1.    Phòng Kế hoạch phát triển sản phẩm (Lĩnh vực kinh doanh xe máy) – Làm việc tại Hà Nội
2.    Phòng Logistics  hải ngoại – Làm việc tại Vĩnh Phúc
3.    Phòng Kỹ thuật sản xuất (Lĩnh vực sản xuất ô tô) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
4.    Phòng Quản lý chất lượng (Lĩnh vực sản xuất ô tô) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
5.    Phòng Cung Ứng (Lĩnh vực Cung ứng) - Làm việc tại Vĩnh Phúc
6.    Phòng An toàn (Lĩnh vực Hành chính) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
7.    Phòng Kế toán quản trị (Lĩnh vực Hành chính) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
8.    Phòng Kế toán tài chính (Lĩnh vực Hành chính) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
9.    Phòng Giải pháp công nghệ thông tin (Lĩnh vực Hành chính) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
10.   Phòng Quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng (Lĩnh vực sản xuất xe máy) – Làm việc tại Vĩnh Phúc
11.   Phòng Quản lý thiết bị và cơ sở hạ tầng chi nhánh Hà Nam (Lĩnh vực sản xuất xe máy) – Là

( Chi tiết công việc thực tập tại các phòng ban sẽ được trao đổi vào ngày thi tuyển)

20/01/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
Tuân thủ quy định VAS / IFRS / Thuế và các quy tắc nội bộ
• Hỗ trợ và tư vấn cho tất cả các bộ phận về các vấn đề đầu ra thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
• Tính toán và khai báo chính xác sản lượng thuế GTGT, yêu cầu thanh toán thuế GTGT và xác nhận thanh toán thuế với Văn phòng thuế hàng tháng / hàng quý / năm
• Kiểm soát hệ thống xác minh thu nhập doanh nghiệp (EIV), bao gồm kiểm tra hóa đơn đầu ra thuế GTGT, điều chỉnh cập nhật hoặc hủy biên bản hóa đơn
• Phát hành hóa đơn và ghi nợ, phân bổ phiếu giao hàng và giám sát quản lý EIV cho các bộ phận khác
• Trao đổi về việc phát hành hóa đơn với cơ quan thuế và chuẩn bị báo cáo phát hành hóa đơn
• Chuẩn bị các mẫu đăng ký thuế, tìm kiếm tư vấn và phê duyệt của bộ phận pháp lý trước khi chính thức gửi đến các cơ quan có liên quan
• Chuẩn bị và kiểm tra tất cả các tài liệu cần thiết cho các tài khoản Thuế được chỉ định để nộp cho các văn phòng chính phủ được ủy quyền và cho các mục đích lưu trữ
• Xem xét hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ thuế (bao gồm: Dịch vụ kiểm tra hóa đơn, dịch vụ giữ thuế, hỗ trợ chuyển giá, dịch vụ kiểm tra tình trạng thuế, ...) vì lợi ích tài chính của công ty.
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Hợp tác với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công 
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam.

14/01/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Triển khai model mới
-    Với phụ tùng nhập khẩu bộ linh kiện rời (CKD), điều chỉnh tiêu chuẩn đóng gói, vanning phù hợp để giảm lãng phí trong lưu chuyển và cắt giảm chi phí .
-    Xây dựng kế hoạch cung cấp nguyên phụ tùng CKD cho các model mới, dựa trên kế hoạch sản xuất nhận được từ nhóm Model mới
-    Xây dưng và điều chỉnh với các Gempo để nâng cao tỷ lệ sử dụng kiện thu hồi khi triển khai model mới.

•    Chuẩn bị phụ tùng cho sản xuất
-    Giám sát chung về việc điều chỉnh/cập nhật kế hoạch cung cấp phụ tùng phù hợp dựa trên thông tin mới nhất về tình trạng hàng về (ví dụ: giao hàng chậm, thiếu, sự cố vận tải, v.v.) nhằm đảm bảo ổn định cho sản xuất
-    Lập kế hoạch cung nhập CKD hàng ngày và hàng tháng dựa trên kế hoạch sản xuất nhận được từ phòng kế hoạch sản xuất.

•    Xúc tiến các phụ tùng lỗi và xử lý đền bù bảo hiểm phụ tùng.
-    Nắm vững tình trạng mua bảo hiểm hàng hóa của từng Gembo cấp phụ tùng và phương thức liên lạc xúc tiến dòi bồi thường bảo hiểm với từng phương thức mua bảo hiểm tương ứng.
-    Nhanh chóng nắm bắt, phân tích và xử lý linh hoạt với các bên (công ty bảo hiểm, nhà vận chuyển và các bộ phận liên quan trong nhà máy như Logistic, Kế hoạch...) khi sự cố vận chuyển phát sinh.
-    Lập kế hoạch và xúc tiến đòi tiền bảo hiểm cho từng trường hợp.
-    Xử lý linh hoạt và hiệu quả với các bên liên quan ( công ty bảo hiểm, nhà vận chuyển, các bộ phận liên quan như Cung ứng, Logistic, kế hoạch, chất lượng) khi có phát sinh vấn đề trong quá trình vận chuyển phụ tùng để đáp ứng cho sản xuất.

•    Quản lý hàng tồn kho
-    Theo dõi kết quả số dư hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ để đảm bảo số lượng nhập và xuất kho hàng ngày phù hợp với công suất của kho và kế hoạch sản xuất
-    Xúc tiến thực hiện kiểm kê hàng kỳ kiện hàng trả về cho nhà cung cấp và báo cáo kết quả cũng như vần đề phát sinh và đối sách cho phó phòng và trưởng phòng.
-    Xúc tiến thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) về kiện thu hồi như hỏng hóc tại Honda Việt Nam

•    Điều chỉnh, cải tiến phương án đóng gói, vận chuyển phụ tùng và quản lý các kiện tái sử dụng.
-    Tham gia cải tiến tiêu chuẩn đóng gói, điều chỉnh vanning đóng container đối với phụ tùng CKD và nghiên cứu áp dụng phương thức vận chuyển đối với phụ tùng nội địa nhằm tăng hiệu suất đóng hàng, giảm chi phí vận chuyển và đảm bảo chất lượng phụ tùng
-    Đóng vai trò là đầu mối liên lạc cho các nhà cung cấp/nhà sản xuất/nhà cung cấp kiện thu hồi và theo dõi lịch trình giao hàng để đảm bảo phù hợp với kế hoạch
-    Quét và quản lý kiện thu hồi khi nhận và trả kiện hàng từ nhà cung cấp/nhà sản xuất, báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện gửi trả kiện thu hồi định kỳ và xem xét đưa ra hành động cải tiến
-    Đưa ra các đề xuất chuyển đổi từ sử dụng kiện đóng gói 1 lần sang các kiện tái sử dụng với các phụ tùng, các nhà cung cấp còn chưa được áp dụng và xúc tiến triển khai các đề xuất đó.

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Phó phòng Quản trị kinh doanh (CODE: SPP_SPP_2_0)

CODE: SPP_SPP_SPP_0121_P3_0_SPP_SPP_2_0

06/01/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Ngân sách & đầu tư
• Giám sát việc thu ngân sách từ các bên liên quan về doanh thu và chi phí bán hàng dự kiến (ví dụ: Chi phí hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý chung, v.v.), ghi lại doanh thu kinh doanh phụ tùng và báo cáo phát triển ngân sách lỗ lãi tổng hợp (P&L) cho lĩnh vực
• Xem xét, đánh giá ngân sách tổng hợp về tính thực tế, độ chính xác và sự phù hợp với các mục tiêu của lĩnh vực. Tư vấn về sửa đổi/ điều chỉnh nếu cần thiết
• Giám sát việc xác minh thông tin tài chính về giá/ chi phí phối hợp với các phòng ban/ phân xưởng liên quan, ví dụ: chi phí nội bộ của các phụ tùng với nhóm Kế toán, giá mua từ nhóm Thu mua, hồ sơ lấy cổ phiếu, ghi nợ hàng tuần của NKV, NKH, SPP, v.v.
• Theo dõi kết quả ngân sách, tiến hành phân tích chênh lệch và xem xét các báo cáo PDCA về hiệu quả ngân sách lãi lỗ hàng tháng cho các cấp quản lý để điều chỉnh và cải thiện
• Xem xét các báo cáo định kỳ hoặc phát sinh (ví dụ: BOFC, Pre-jikon, v.v.). Phân tích về doanh số bán hàng, chi phí và kiểm soát chi phí đầu tư cho các cấp quản lý, Asian Honda/ Honda Motor
• Xem xét kiểm tra các tài liệu kiểm toán về tính chính xác, kịp thời và tuân thủ, trước khi gửi cho nhóm Kiểm toán nội bộ
• Theo dõi hợp đồng với các bên thứ ba và đến hết hạn hợp đồng
• Xem xét, đánh giá chi phí sản xuất hàng loạt so với chi phí phụ tùng và báo cáo cho cấp quản lý để ra quyết định

Nhân lực & Hành chính
•  Giám sát việc đăng ký và phân phối đãi ngộ cho nhân viên, ví dụ: trả góp xe, vv
• Xem xét hồ sơ bảng chấm công cho nhân viên (ví dụ: giờ làm việc, làm thêm giờ, ngày nghỉ, v.v.) và phối hợp với phòng nhân sự để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực để thực hiện các hoạt động của lĩnh vực, ví dụ: hoạt động tuyển dụng, tái cấu trúc, v.v.
• Giám sát việc tổ chức các sự kiện nội bộ thúc đẩy các mối quan hệ trong công ty, nâng cao sự gắn kết nội bộ
• Gán và giám sát tiến độ và kết quả của công tác hành chính, chẳng hạn như hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo, tiếp nhận và kiểm soát thư từ (chuyển phát nhanh), sắp xếp các cuộc họp, v.v

Thanh toán
• Giám sát chặt chẽ việc xác minh dữ liệu đơn đặt hàng và nhập dữ liệu vào hệ thống SAP để đảm bảo sự chính xác và kịp thời
• Giám sát chặt chẽ việc tiến hành các đơn đặt hàng, yêu cầu Thanh toán và phối hợp với nhân viên phòng Kế toán để gửi tài liệu/ xác minh thông tin
• Theo dõi tiến trình thanh toán phí bản quyền hàng quý và nộp chứng từ cho bộ phận Kế toán hàng tháng để lưu hồ sơ và đóng số dư

2.2. Nhiệm vụ chung
• Xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực của section dựa trên chiến lược của phòng/workshop và đầu vào từ cấp thấp hơn
• Theo dõi và quản lý các hoạt động của section để đảm bảo kịp thời, chất lượng công việc và phù hợp với các kế hoạch và mục tiêu
• Xây dựng và cải tiến quy trình làm việc trong section
• Giám sát quản lý ngân sách, hoạt động đầu tư và hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong section bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, quản lý hiệu suất, khen thưởng và kỷ luật, v.v.
• Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt NamTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.