Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên lịch trình đóng gói (LOG_OLG_12)

CODE: LOG_LOG_LOG_1123_P2_0_LOG_OLG_12

08/12/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Lập kế hoạch và kiểm soát đóng gói

• Xây dựng kế hoạch lịch đóng gói hàng tháng dựa trên yêu cầu từ nhóm Bán hàng và kế hoạch sản xuất từ các nhà máy sẽ được gửi đến nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: NKV)

• Theo dõi tiến độ thực hiện hàng ngày của lịch đóng gói, xác định các thay đổi cần thiết và điều chỉnh kế hoạch phù hợp

• Khi tung ra các Model mới, phát triển các tiêu chuẩn làm việc đóng gói và cung cấp đào tạo / hướng dẫn / hỗ trợ cho các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc 

• Đại diện cho bộ phận trong các ủy ban được phân công và lãnh đạo các hoạt động của ủy ban trong bộ phận

• Thu thập, tập hợp và hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch hành động, ngân sách và báo cáo PDCA

• Thực hiện các hoạt động nhân lực cho bộ phận, chẳng hạn như xác nhận bảng chấm công hàng tháng, theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng và phối hợp tuyển dụng với bộ phận nhân sự

• Thu thập, hợp nhất các tài liệu SOX, ISO 9001/14001 và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động SOX, ISO 9001/14001, các sự kiện kiểm toán SOX, ISO 9001/14001 trong bộ phận

• Xem xét / Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, tài liệu và khi cần thiết, tiến hành các khóa đào tạo nếu được yêu cầu

• Nhập và chỉnh sửa dữ liệu của bộ phận trong hệ thống SAP

• Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc hội thoại và các cuộc họp

• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính phát sinh khác theo yêu cầu

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập đầu vào cho kế hoạch hành động, các hoạt động đầu tư và lập ngân sách khi cần

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Chi nhánh Hà Nam

CODE: ADM_BS_ADM_1123_P0_0_

03/11/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam - Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 150 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy chi nhánh Hà Nam

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Trụ sở chính tại Vĩnh Phúc

CODE: ADM_BS_ADM_1123_P0_0_

03/11/2023

Công ty Honda Việt Nam - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 205 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Trụ sở Vĩnh Phúc

05/12/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện đào tạo doanh nghiệp ở phía Nam 

- Hỗ trợ phòng Đào tạo An toàn giao thông tại Vĩnh Phúc thực hiện các khóa đào tạo khác (DLRs, Gov...)

- Thực hiện các công việc khác được giao 

 

Mới ra trường

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực ô tô (CODE: CUS_BP_5_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_1223_P2_0_CUS_BP_5_0

06/12/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

- Đánh giá việc lập ngân sách từ các bên liên quan để đảm bảo ngân sách phù hợp với các mục tiêu của lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách (nếu cần thiết);

- Giám sát việc thực hiên theo ngân sách của các bên liên quan về doanh thu và chi phí lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô;

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô theo ngân sách và thực tế;

- Tiến hành phân tích chênh lệch giữa kết quả thực tế với báo cáo ngân sách, lập báo cáo PDCA về kết quả hoạt động kinh doanh cho các cấp quản lý;

- Hỗ trợ trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo định kỳ hoặc báo cáo phát sinh và phân tích doanh thu bán hàng, chi phí và kiểm soát các hạng mục đầu tư cho các cấp quản lý;

- Lập báo cáo đầu tư; phụ trách ghi nhận tài sản, theo dõi chi phí khấu hao của các lĩnh vực phụ tùng, phối hợp kiểm kê & đào tạo liên quan đến các khóa học về nội quy của Honda Việt Nam.

Mới ra trường

Nhân viên truyền thông xe máy (MCS_MKT_10)

CODE: MCS_BPL_PP_1123_P2_0_MCS_MKT_10

06/12/2023

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

Quan hệ công chúng

• Hiểu và nắm bắt rõ định hướng phát triển sản phẩm/ thương hiệu, công chúng mục tiêu của sản phẩm... để đề xuất các hoạt động/ kế hoạch truyền thông hiệu quả

• Đưa ra ý tưởng, đề xuất và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho các chiến dịch truyền thông về sản phẩm và thương hiệu Honda phù hợp với định hướng, mục tiêu và chiến lược của Công ty nói chung và tinh thần cũng như tính năng của sản phẩm/ hoạt động thương hiệu nói riêng, và phù hợp với nhận thức của cộng đồng.

• Biên soạn và dịch tất cả các bài thuyết trình, tài liệu thông cáo báo chí cho sản phẩm/ hoạt động thương hiệu, tư liệu hỏi đáp truyền thông cho lãnh đạo Công ty

• Trực tiếp triển khai chiến dịch truyền thông: đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông, quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu

• Theo dõi diễn biến của chiến dịch, đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông sau khi triển khai

• Thu thập thông tin về phản hồi của khách hàng về sản phẩm và thương hiệu trên các kênh truyền thông và cập nhật cho các phòng ban liên quan và lãnh đạo

• Đề xuất các hoạt động nâng cao nhận biết của khách hàng về tính năng, ưu thế của sản phẩm/ thương hiệu

• Thu thập thông tin, báo cáo về hoạt động quảng bá sản phẩm/ thương hiệu của đối thủ, thị trường...

• Thu thập thông tin, lập báo cáo và cung cấp phân tích về độ phủ truyền thông và xu hướng truyền thông có khả năng ảnh hưởng đến các chiến lược quan hệ công chúng

• Liên hệ, xây dựng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với giới truyền thông, các công ty PR và các bên liên quan khác vì lợi ích của HVN

• Trả lời câu hỏi của công chúng/phương tiện truyền thông về sản phẩm/ thương hiệu và gửi cho ban lãnh đạo

• Phối hợp với bộ phận Pháp chế và các phòng ban liên quan để xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc các vấn đề phát sinh từ việc triển khai chiến dịch quảng bá sản phẩm/ thương hiệu dưới định hướng của phó phòng

• Nghiên cứu và dự báo về các vấn đề, nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra khủng hoảng truyền thông đối với sản phẩm/ thương hiệu

• Trực tiếp tham gia hoạt động tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm/ thương hiệu có sự tham gia của báo chí

• Thực hiện các nghiệp vụ hành chính khác (thanh toán, hậu cần, ...)

• Phát hành, duy trì và cập nhật hồ sơ thương hiệu Công ty (company's profile)

• Quản lý các kênh tin tức trực tuyến và ngoại tuyến của công ty, bao gồm trang web, kênh youtube và các nền tảng truyền thông mạng xã hội phù hợp với hình ảnh thương hiệu của HVN

Hành chính và Các trách nhiệm khác

• Quản lý bảng chấm công của nhân viên (ví dụ: giờ làm việc, làm thêm, ngày nghỉ phép, v.v.)

• Tham gia và đóng góp đầu vào cho công việc của ủy ban (ví dụ: Kaizen hàng năm, hoạt động NHC, kiểm soát rủi ro, v.v.)

• Theo dõi và hỗ trợ tuân thủ chính sách Quản trị doanh nghiệp của Honda (HCG) và SOX

• Thu thập, tổng hợp thông tin và lập báo cáo Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA)

• Quản lý hiệu quả ngân sách so với số liệu dự toán, tài sản và đầu tư cho section/workshop/phòng

• Quản lý các biểu mẫu CNTT, phối hợp với phòng CNTT để triển khai các dự án liên quan đến CNTT cũng như quản lý cơ sở hạ tầng CNTT (nhân viên CNTT)

• Thu thập, tổng hợp các tài liệu ISO 9001/14001/45001 và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ISO 9001/14001/45001, các cuộc kiểm tra ISO 9001/14001/45001 trong phòng

• Các nhiệm vụ hành chính chung khác được phân công

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các mục tiêu chung của bộ phận/ phòng

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên chất lượng dịch vụ xe máy (CUS_SQ_4_0)

CODE: CR_CR_CR_1123_P2_0_CUS_SQ_4_0

05/12/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

Hỗ trợ chất lượng kỹ thuật - Chất lượng thị trường

• Cập nhật các phản hồi của nhà máy về chất lượng xe máy ngoài thị trường và phản ánh cho Đại lý/Genpo nhằm xử lý khiếu nại bảo hành của khách hàng một cách triệt để.

• Hỗ trợ Đại Lý trong việc trả lời các khiếu nại của khách hàng về nguyên nhân của vấn đề và biện pháp khắc phục thông qua các kênh trao đổi hai chiều giữa Honda và Đại lý hoặc trực tiếp đến địa điểm xảy ra sự cố.

• Phối hợp với nhóm Phân tích bảo hành để tổ chức các khóa hướng dẫn về chất lượng và bảo hành dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn của HVN.

• Phản hồi các yêu cầu của Đại lý liên quan đến chính sách và quy trình bảo hành của Honda.

• Định kỳ tổ chức các đợt hội thảo trao đổi thông tin hai chiều giữa Honda Việt Nam và Đại lý về kỹ thuật và chính sách bảo hành, cũng như định kỳ tổ chức các đợt khảo sát chất lượng của đời xe mới bán ra ngoài thị trường.

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên bảo dưỡng sửa chữa thiết bị (MCP_FM_P1_0)

CODE: MCP_HF_HF FM_1123_P1_1_MCP_FM_P1_0

05/12/2023

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam

Mô tả chung

• Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống động cơ đốt trong (xe nâng, máy phát điện, bơm cứu hỏa, …), hệ thống các thiết bị động lực (máy nén khí, nồi hơi,…).

• Giám sát tình trạng hoạt động và khắc phục sự cố của hệ thống thiết bị động lực, giám sát maker sửa chữa bảo dưỡng.

• Lập danh sách quản lý các thiết bị và lập kế hoạch bảo dưỡng, tiêu chuẩn kiểm tra cho thiết bị trên.

• Làm việc linh hoạt giữa hiện trường, văn phòng, làm việc theo ca.

• Làm thêm ngày nghỉ phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và được linh hoạt nghỉ bù.

• Được nghiên cứu, cải tiến thiết bị để đáp ứng sản xuất.

• Làm những công việc khác theo sự phân công của cấp trên và mong muốn bản thân.

• Được tiếp xúc nhiều với thiết bị và công nghệ mới, hiện đại nhất hiện nay.

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán quản trị (ADM_MACC_T2_1223_0)

CODE: ADM_ACC_MACC_1223_T2_0_ADM_MACC_T2_1223_0

04/12/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

• Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên hoặc đối tượng khác

• Thực hiện bù trừ công nợ cho cửa hàng hoặc đại lý do Honda ủy nhiệm

• Đề xuất ủy quyền giao dịch với Ngân hàng cho vị trí Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính và đăng ký các thủ tục giao dịch với ngân hàng bao gồm cả nhân viên

• Quản lý hợp đồng E-Banking và thực hiện gia hạn hợp đồng

• Quản lý phân quyền các hệ thống ngân hàng

• Kiểm soát sổ thu tiền

• Lập và kiểm soát kế hoạch thanh toán

• Mở đóng thẻ visa cho nhân viên

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.