HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch vận hành logistics (CODE: LOG_DLG_14_0)

CODE: ADM_BS_ADM_1122_P2_0_LOG_DLG_14_0

10/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Kế hoạch Logistics
-    Thiết lập KPI để kiểm soát các bên vận chuyển để đảm bảo hoạt động logistics
-    Hướng dẫn các bên vận chuyển để thiết lập tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng cho đời xe mới
-    Thiết lập hệ số vận chuyển cho đời xe mới / các đại lý / các nhà điều hành kho
-    Đề xuất các ý kiến để cải thiện chất lượng đóng gói, năng lực vận chuyển và hiệu quả chi phí
-    Đánh giá và lựa chọn kho để đáp ứng kế hoạch logistics
-    Đặt ra tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển cho các bên vận chuyển và nhà điều hành kho rồi báo giá cho xe máy và xe ô tô
•    Kiểm soát chất lượng, an toàn và sự tuân thủ
-    Phối hợp với các bên cung cấp để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng (kiểm soát PDI) cho xe ô tô nhập khẩu được thực hiện dựa trên các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn của Honda Việt Nam
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

05/12/2022

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Mô tả công việc:

• Hỗ trợ quản lý hệ thống ISO 14001 (thiết lập hồ sơ, tài liệu và duy trì kiểm soát, đồng thời đề xuất phương án hoạt động để triển khai với cấp trên)

• Lập kế hoạch đo đạc, đánh giá chất lượng kết quả đo định kỳ theo yêu cầu của Luật, cam kết của Honda.

• Hỗ trợ cập nhật và đánh giá văn bản luật hàng tháng

• Hỗ trợ theo dõi, đánh giá chất lượng vận hành hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải,….

• Duy trì hoạt động hiện trường đảm bảo tuân thủ Luật/ISO: genba bộ phận về chất thải, hóa chất, hạ tầng MT, hệ thống XLMT,…

• Hỗ trợ bộ phận các hoạt động liên quan tới ISO 14001

• Phối hợp, hỗ trợ, tổng hợp các dữ liệu trong thanh tra, kiểm tra đánh giá hồ sơ về Môi trường

• Hỗ trợ thực hiện việc giám sát, quản lý chất thải theo yêu cầu Honda, yêu cầu Luật hiện hành.

 

Mới ra trường

Hướng dẫn viên xe máy (CODE: ADM_SFD_7_0) Phòng Lái xe an toàn

CODE: ADM_BS_ADM_0922_P2_1_ADM_SFD_7_0

01/12/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Đào tạo
-    Xây dựng tài liệu đào tạo và các khóa đào tạo lái xe an toàn tùy theo hiện trạng về an toàn giao thông và đối tượng mục tiêu
-    Tiến hành đào tạo lái xe an toàn cho học sinh tiểu học, trung học và đại học
-    Tổ chức các chuyến tham quan và các buổi thuyết trình hướng dẫn về lái ô tô an toàn cho đối tượng mục tiêu
-    Đào tạo lý thuyết luật giao thông đường bộ cho các khóa đào tạo cấp GPLX như  A1, A2, B1, B2 tại trung tâm lái xe an toàn
•    Quản lý khách hàng
-    Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng như thực hiện survey, đánh giá đào tạo theo dõi và  xử lý khiếu nại , v.v.v. (nếu có)
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên kỹ thuật (CODE: MCS_BPR_6_0) Phòng: Phát triển Thương hiệu

CODE: MCS_BPL_PP_1222_P2_0_MCS_BPR_6_0

30/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Phát triển đua xe thể thao

• Tham gia các giải đua trong nước ( Vietnam Motor Racing Championship) và quốc tế ( Asia road Racing Championship) với tư cách kỹ thuật viên đội đua Honda Racing Vietnam.

• Thực hiện các công việc: Nghiên cứu, cải tiến, phát triển, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các loại xe máy tham gia các giải đua trong nước và quốc tế.

• Tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động đua xe thể thao của Honda Việt Nam.

• Tham gia quản lý tồn kho phụ tùng, tài sản cố định và cập nhật số liệu, tình trạng cho cấp quản lý và đưa ra đề xuất cải tiến khi cần.

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các mục tiêu chung của bộ phận/phòng/công ty

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán tài chính (CODE: ADM_FACC_T2_1122_0)

CODE: ADM_ACC_FACC_1122_P2_0_ADM_FACC_T2_1122

30/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Hỗ trợ công tác kế toán và kiểm soát chi phí, công nợ phải trả tuân thủ đúng các quy định, quy trình liên quan do Công ty ban hành.

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ do bộ phận đưa lên và dữ liệu trên phần mềm kế toán phục vụ các nghiệp vụ Kế toán công nợ phải trả.

• Tư vấn cho các bộ phận các quy định Kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tuân thủ.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

2.2. Nhiệm vụ chung

- Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

- Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

- Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

- Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

29/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Tìm kiếm nhà cung cấp địa phương tiềm năng cho phụ tùng sản xuất dựa trên kế hoạch địa phương hóa đối với các đời xe ô tô hiện tại
•    Đề xuất nhà cung cấp tiềm năng gửi báo giá Bản vẽ và Yêu cầu cho phụ tùng đời xe mới, thực hiện so sánh và phân tích giá cả, thỏa thuận chi phí để đạt mục tiêu. Viết báo cáo thay đổi thông số kĩ thuật lựa chọn Nhà cung cấp
•    Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn.
•    Hoạt động giảm chi phí (CR): Tư vấn cho yêu cầu của nhân viên & hỗ trợ nhà cung cấp đạt mục tiêu giảm chi phí hàng năm
•    Kiểm tra thanh toán theo đúng chi phí thể hiện trên danh sách đơn hàng (PO) / Thanh toán của nhà cung cấp
•    Phối hợp giữa nhóm Cung ứng và các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện thay đổi trong phát triển đời xe mới

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực theo yêu cầu;
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác;
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao;
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam.

Mới ra trường

Nhân viên phát triển ứng dụng (CODE: IT_ITC_9_0)

CODE: ADM_IT_ITC_0922_P2_0_IT_ITC_9

28/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Nâng cấp hệ thống

• Hỗ trợ Trưởng nhóm phân tích hệ thống hiện tại để xác định các lỗ hổng và nhu cầu cải tiến cho người dùng. Đề xuất các dự án/ kế hoạch phát triển hệ thống lên cấp quản lý để xem xét phê duyệt

• Hỗ trợ phối hợp giữa người dùng trong công ty và nhà cung cấp để phát triển các hệ thống mới, bao gồm việc truyền đạt yêu cầu của người dùng, thử nghiệm và cài đặt hệ thống, v.v.

Bảo vệ an ninh

• Xem xét tất cả các rủi ro bảo mật trong khu vực phụ trách và đánh giá để giảm thiểu rủi ro bảo mật

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.