HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán Quản trị (CODE: ADM_MACC_T2_22_0)

CODE: ADM_ACC_MACC_0522_T2_0_ADM_MACC_T2_0922_0

05/10/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1.    Nhân viên kế hoạch kinh doanh xe máy - chi phí sản xuất
•    Hỗ trợ các nhiệm vụ / vấn đề liên quan đến kế toán cho đội ngũ sản xuất ô tô
•    Thu thập và tóm tắt thông tin tài chính về chi phí nội bộ, chi phí tiêu chuẩn, thời gian xử lý ô tô, chi phí nhân lực, v.v.
•    Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp cho các cấp quản lý cho các mục đích ra quyết định
•    Kết nối dữ liệu tài chính hàng tháng của các đơn vị sản xuất và hỗ trợ Trưởng nhóm để tiến hành phân tích phương sai giữa kết quả thực tế và ngân sách ban đầu
•    Thực hiện công việc hàng ngày của nhóm theo yêu cầu của cấp trên

Mới ra trường

Nhân viên kiểm soát kế hoạch đóng gói phụ tùng (CODE: CUS_PSCM_35)

CODE: CR_CR_CR_0622_P2_0_CUS_PSCM_35

05/10/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Tiêu chuẩn đóng gói

• Thiết lập và triển khai tổng thể kế hoạch và các bộ tiêu chuẩn/yêu cầu đóng gói đề xuất cho từng loại phụ tùng trong kho và giám sát việc liên lạc với các nhà khai thác bên thứ ba thuê ngoài để áp dụng hiệu quả

• Theo dõi và hướng dẫn các nhà khai thác bên thứ ba áp dụng các tiêu chuẩn/yêu cầu đóng gói

• Giám sát đánh giá định kỳ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua đánh giá định kỳ các nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra

• Đánh giá các báo cáo hàng tháng về đóng gói đầu vào/đầu ra và hiệu suất của bên thứ ba cũng như đề xuất các thay đổi cải tiến (nếu cần) 

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

04/10/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để phát triển chiến lược
•    Nhận các mục tiêu bán hàng và thị phần và tiếp tục phát triển kế hoạch hành động chi tiết (như xây dựng mối quan hệ đối tác, đưa ra chính sách chiết khấu, v.v.)
•    Phân tích các hoạt động của các cửa hàng bán xe máy ủy quyền của Honda Việt Nam (HEAD) và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất và mạng lưới đại lý
•    Tư vấn và hỗ trợ các HEAD trong việc thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi các vấn đề phát sinh/biện pháp đối phó
•    Theo dõi hoạt động bán hàng trong khu vực, từ theo dõi đơn hàng, thanh toán đến giao sản phẩm.

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

04/10/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

Lập kế hoạch bán hàng

• Hỗ trợ lập các báo cáo theo tuần hoặc theo tháng về hiệu suất bán hàng ngoài thị trường để trình lên các cấp lãnh đạo liên quan

• Hỗ trợ thu thập và tổng hợp dữ liệu thị trường để trả lời yêu cầu của các phòng khác.

• Theo dõi hoạt động hàng ngày của HEAD và báo cáo tiện độ và kết quả cho  cấp quản lý

• Theo dõi việc thực hiện các chiến lược bán  hàng và tiếp thị được lập ra bởi phòng MC Field Sales tại các tỉnh trọng điểm

• Quản lý dự án ứng dụng bán hàng và dịch vụ, bao gồm đóng góp các ý kiến để phát triển ứng dụng, quản lý thời gian dự án, hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp, tham gia vào PDCA hàng tuần, theo dõi hoạt động hệ thống và báo cáo kết quả.

• Quản lý dự án lãi và lỗ, bao gồm thu thập, xác minh và phân tích dữ liệu

Bán hàng ngoài thị trường

• Tóm tắt thông tin từ các quản lý khu vực

• Theo sát nhân viên bán hàng thị trường trong việc thực hiện các chính sách kinh doanh

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực ô tô (CODE: CUS_BP_5_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_1022_P2_0_CUS_BP_5_0

03/10/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Đánh giá việc lập ngân sách từ các bên liên quan để đảm bảo ngân sách phù hợp với các mục tiêu của lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách (nếu cần thiết)
•    Giám sát việc thu/chi theo ngân sách từ các bên liên quan về doanh thu và chi phí lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô
•    Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô theo ngân sách và thực tế
•    Tiến hành phân tích chênh lệch giữa kết quả thực tế với báo cáo ngân sách, lập báo cáo PDCA về kết quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực phụ tùng xe máy cho các cấp quản lý
•    Hỗ trợ trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo định kỳ hoặc báo cáo phát sinh (ví dụ: BOFC) và phân tích doanh thu bán hàng, chi phí và kiểm soát chi phí đầu tư cho các cấp quản lý, Asian Honda (ASH)/Honda Motor
•    Lập báo cáo đầu tư cho lĩnh vực phụ tùng ô tô
•    Phụ trách ghi nhận tài sản, theo dõi chi phí khấu hao của các lĩnh vực phụ tùng, phối hợp kiểm kê và đào tạo liên quan đến các khóa học về nội quy của Honda Việt Nam

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
•    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý

Mới ra trường

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực xe máy (CODE: CUS_BP_4_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_1022_P2_0_CUS_BP_4_0

03/10/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Ngân sách và đầu tư

• Thu thập dữ liệu tài chính Ngân sách và kết quả thực tế như Doanh thu/ Giá vốn/ Chi phí của nhóm hoạt động liên quan từ các bộ phận Kinh doanh

• Tổng hợp và lập báo cáo tài chính: Lãi lỗ, bán, giá vốn, đầu tư…

• Phân tích Kế hoạch tài chính và hỗ trợ dữ liệu thực tế để Quản lý đưa ra nhận xét, đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh

• Hỗ trợ các nhóm khác giải quyết một số vấn đề cụ thể liên quan đến kế toán

• Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm và phó phòng 

2.2. Nhiệm vụ chung
-    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
-    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
-    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
-    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
-    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lýTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.