HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Thực tập sinh Honda Việt Nam (CODE: Internship2022_S2)

CODE: ADM_BS_HR_0622_T2_0_Internship2022_S2

20/06/2022

Vĩnh Phúc, Hà Nội

Thực tập các công việc tại các lĩnh vực hiện tại của công ty, cụ thể:

 • Kế hoạch Kiểm toán nội bộ   
 • Quan hệ Đối ngoại   
 • Cung ứng xe máy   
 • Đời xe mới và Chất lượng & Giao hàng   
 • Kế hoạch và Chiến lược cung ứng   
 • An toàn   
 • Nhân sự   
 • Kế toán tài chính   
 • Chất lượng dịch vụ   
 • Kế hoạch kinh doanh   
 • Quản trị Chuỗi cung ứng Phụ tùng   
 • Thị trường ô tô   
 • Kế hoạch   
 • Quản lý chất lượng   

  (Chi tiết công việc thực tập tại các phòng ban sẽ được trao đổi vào ngày thi tuyển)

 

Lịch trình dự kiến:
Xét duyệt Hồ sơ              Bài thi viết              Phỏng  vấn              Nhận việc
   20/6/2022 - 01/07/2022        05 - 07/07/2022         11 - 14/07/2022               26/7/2022

Mới ra trường

Nhân viên Phát triển đại lý (CODE: MCS_DM_2_0) Phòng: Quản lý đại lý

CODE: MCS_SAL_CPS_0722_P2_0_MCS_DM_2_0

01/07/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

Phát triển đại lý

• Thu thập dữ liệu thị trường (như địa điểm, áp dụng, xu hướng, etc.) và hỗ trợ phó phòng để phát triển hệ thống đại lý chiến lược kết hợp cả các điều kiện thị trường và khả năng của HVN

• Xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể để phát triển/tuyển chọn các HEAD tại khu vực được phân công

• Yêu cầu áp dụng, đánh giá địa điểm và khả năng để tuyển chọn các HEAD mới

• Thông báo các tiêu chuẩn và quy định đã xác định của HVN cho các HEAD cùng với các tài liệu/giấy tờ cần thiết

• Thực hiện và hỗ trợ tái cơ cấu, thay đổi chủ sở hữu, thiết lập địa điểm của các HEAD tuân thủ chặt chẽ các quy định của HVN

• Cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về thông tin cơ bản, lịch sử đất, đối thủ cạnh tranh nước ngoài hàng đầu (FDI), v.v. của HEAD dựa trên các khu vực địa lý và lập báo cáo trình lên các cấp lãnh đạo

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên phát triển ứng dụng (CODE: IT_ITC_09_0)

CODE: ADM_IT_ITC_0622_P2_0_IT_ITC_9

01/07/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Nâng cấp hệ thống

• Hỗ trợ Trưởng nhóm phân tích hệ thống hiện tại để xác định các lỗ hổng và nhu cầu cải tiến cho người dùng. Đề xuất các dự án/ kế hoạch phát triển hệ thống lên cấp quản lý để xem xét phê duyệt

• Hỗ trợ phối hợp giữa người dùng trong công ty và nhà cung cấp để phát triển các hệ thống mới, bao gồm việc truyền đạt yêu cầu của người dùng, thử nghiệm và cài đặt hệ thống, v.v.

Bảo vệ an ninh

• Xem xét tất cả các rủi ro bảo mật trong khu vực phụ trách và đánh giá để giảm thiểu rủi ro bảo mật

Hành chính và các Nhiệm vụ phát sinh

• Quản lý bảng chấm công của nhân viên (ví dụ: giờ làm việc, làm thêm, ngày nghỉ phép, v.v.)

• Tham gia và đóng góp đầu vào cho công việc của ủy ban (ví dụ: Kaizen hàng năm, hoạt động NHC, kiểm soát rủi ro, v.v.)

• Theo dõi và hỗ trợ tuân thủ chính sách Quản trị doanh nghiệp của Honda (HCG) và SOX

• Thu thập, tổng hợp thông tin và lập báo cáo Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA)

• Quản lý hiệu quả ngân sách so với số liệu dự toán, tài sản và đầu tư cho section/workshop/phòng

• Thu thập, tổng hợp các tài liệu ISO 9001/14001/45001 và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ISO 9001/14001/45001, các cuộc kiểm tra ISO 9001/14001/45001 trong phòng

• Các nhiệm vụ hành chính tổng hợp khác được phân công

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên hành chính và khuyến mại kinh doanh bán buôn (CODE: CUS_BP_10_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_0522_P2__CUS_BP_10_0

30/06/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Lập và phối hợp với các nhóm nội bộ kiểm soát giao hàng bán buôn phụ tùng dầu nhớt
•    Lập và báo cáo các tài liệu liên quan đến yêu cầu đặt hàng bên trong honda Việt Nam (seihan, ...)
•    Lập các báo cáo phân tích bán hàng cho các cấp quản lý nhằm mục đích đưa ra quyết định
•    Nghiên cứu và đề xuất, theo dõi và tổng hợp các chương trình thúc đẩy (khuyến mại, tặng thưởng, ...) bán buôn phụ tùng và dầu nhớt
•    Hỗ trợ kiểm soát hệ thống

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
•    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý

30/06/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Thực hiện các chuyến thăm định kỳ và đánh giá hiệu suất bán hàng và hoạt động của đại lý bán buôn (HEAD) và cửa hàng tổng hợp dựa trên mục tiêu bán hàng xác định và các tiêu chuẩn bắt buộc của Honda Việt Nam (HVN)
•    Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, mở rộng mạng lưới cửa hàng tổng hợp và kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của đại lý bán buôn (HEAD)
•    Thúc đẩy các hoạt động khuyến mại của đại lý nhằm tăng cường tối đa doanh thu
•    Xây dựng mục tiêu bán hàng của từng đại lý bán buôn và theo dõi cũng như thúc đẩy nhằm đạt được mục tiêu.
•    Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải tiến hiệu suất của đại lý bán buôn (HEAD) và nâng cao hiệu quả hoạt động
•    Tham khảo và cung cấp đầy đủ hướng dẫn, hỗ trợ nguyên vật liệu cho các đại lý bán buôn (HEAD) khi triển khai các kế hoạch hành động được xây dựng cũng như theo dõi chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh
•    Lập báo cáo về kết quả đánh giá của đại lý bán buôn (HEAD) cũng như tiến độ/kết quả thực hiện cho các cấp quản lý

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
•    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý

Mới ra trường

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực ô tô (CODE: CUS_BP_5_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_0522_P2_0_CUS_BP_5_0

30/06/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Đánh giá việc lập ngân sách từ các bên liên quan để đảm bảo ngân sách phù hợp với các mục tiêu của lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách (nếu cần thiết)
•    Giám sát việc thu/chi theo ngân sách từ các bên liên quan về doanh thu và chi phí lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô
•    Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh phụ tùng ô tô theo ngân sách và thực tế
•    Tiến hành phân tích chênh lệch giữa kết quả thực tế với báo cáo ngân sách, lập báo cáo PDCA về kết quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực phụ tùng xe máy cho các cấp quản lý
•    Hỗ trợ trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo định kỳ hoặc báo cáo phát sinh (ví dụ: BOFC) và phân tích doanh thu bán hàng, chi phí và kiểm soát chi phí đầu tư cho các cấp quản lý, Asian Honda (ASH)/Honda Motor
•    Lập báo cáo đầu tư cho lĩnh vực phụ tùng ô tô
•    Phụ trách ghi nhận tài sản, theo dõi chi phí khấu hao của các lĩnh vực phụ tùng, phối hợp kiểm kê và đào tạo liên quan đến các khóa học về nội quy của Honda Việt Nam

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
•    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý

Mới ra trường

Nhân viên kế hoạch kinh doanh lĩnh vực xe máy (CODE: CUS_BP_4_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_0522_P2_0_CUS_BP_4_0

30/06/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Đánh giá việc lập ngân sách từ các bên liên quan để đảm bảo ngân sách phù hợp với các mục tiêu của lĩnh vực kinh doanh phụ tùng xe máy, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách (nếu cần thiết)
•    Giám sát việc thu/chi theo ngân sách từ các bên liên quan về doanh thu và chi phí lĩnh vực kinh doanh phụ tùng xe máy
•    Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh phụ tùng xe máy theo ngân sách và thực tế
•    Tiến hành phân tích chênh lệch giữa kết quả thực tế với báo cáo ngân sách, lập báo cáo PDCA về kết quả hoạt động kinh doanh lĩnh vực phụ tùng xe máy cho các cấp quản lý
•    Hỗ trợ trưởng nhóm chuẩn bị báo cáo định kỳ hoặc báo cáo phát sinh (ví dụ: BOFC) và phân tích doanh thu bán hàng, chi phí và kiểm soát chi phí đầu tư cho các cấp quản lý, Asian Honda (ASH)/Honda Motor (HM)
•    Lập báo cáo đầu tư cho toàn bộ lĩnh vực phụ tùng
•    Hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan đến kế toán

2.2. Nhiệm vụ chung
-    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
-    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
-    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
-    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
-    Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lýTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.