Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên lịch trình đóng gói (LOG_OLG_12)

CODE: LOG_LOG_LOG_1123_P2_0_LOG_OLG_12

14/11/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Lập kế hoạch và kiểm soát đóng gói

• Xây dựng kế hoạch lịch đóng gói hàng tháng dựa trên yêu cầu từ nhóm Bán hàng và kế hoạch sản xuất từ các nhà máy sẽ được gửi đến nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: NKV)

• Theo dõi tiến độ thực hiện hàng ngày của lịch đóng gói, xác định các thay đổi cần thiết và điều chỉnh kế hoạch phù hợp

• Khi tung ra các Model mới, phát triển các tiêu chuẩn làm việc đóng gói và cung cấp đào tạo / hướng dẫn / hỗ trợ cho các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc 

• Đại diện cho bộ phận trong các ủy ban được phân công và lãnh đạo các hoạt động của ủy ban trong bộ phận

• Thu thập, tập hợp và hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch hành động, ngân sách và báo cáo PDCA

• Thực hiện các hoạt động nhân lực cho bộ phận, chẳng hạn như xác nhận bảng chấm công hàng tháng, theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng và phối hợp tuyển dụng với bộ phận nhân sự

• Thu thập, hợp nhất các tài liệu SOX, ISO 9001/14001 và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động SOX, ISO 9001/14001, các sự kiện kiểm toán SOX, ISO 9001/14001 trong bộ phận

• Xem xét / Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, tài liệu và khi cần thiết, tiến hành các khóa đào tạo nếu được yêu cầu

• Nhập và chỉnh sửa dữ liệu của bộ phận trong hệ thống SAP

• Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc hội thoại và các cuộc họp

• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính phát sinh khác theo yêu cầu

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập đầu vào cho kế hoạch hành động, các hoạt động đầu tư và lập ngân sách khi cần

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

24/11/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thực hiện đào tạo doanh nghiệp ở phía Nam 

- Hỗ trợ phòng Đào tạo An toàn giao thông tại Vĩnh Phúc thực hiện các khóa đào tạo khác (DLRs, Gov...)

- Thực hiện các công việc khác được giao 

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.