Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

01/06/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Thực hiện đi thực tế tại Đại lý  nhằm đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động và hoạt động bán hàng của các đại lý / HEAD dựa trên các mục tiêu bán hàng đã xác định và các tiêu chuẩn yêu cầu của HVN * Thực hiện các kế hoạch hành động và thiết lập mục tiêu bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh HEAD / DLR * Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến của HEAD / DLR để tăng doanh thu. * thiết lập các mục tiêu kinh doanh HEAD / DLR và theo dõi để đạt được

• Nghiên cứu xu hướng thị trường, chuyển động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hoạt động bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện hoạt động của đại lý / HEAD và nâng cao hiệu quả hoạt động của họ

• Tư vấn và cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và tài liệu cho các đại lý / HEAD trong việc thực hiện các kế hoạch hành động đã phát triển và theo dõi chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh

• Chuẩn bị các báo cáo về kết quả đánh giá đại lý / HEAD cũng như tiến độ / kết quả thực hiện cho các cấp quản lý

• Theo dõi kết quả bán hàng trong khu vực và thúc đẩy doanh số bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng

• Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng của đại lý tại khu vực được chỉ định (dựa trên một số chỉ số nhất định như KPI đã xác định, Chỉ số hài lòng của khách hàng, v.v.) và phát triển các chiến lược để nâng cao những nhân tố mới / yếu kém về số lượng khách hàng ghé thăm, doanh thu, gia hạn bảo hành, v.v.

• Định kỳ đánh giá lại cơ sở dịch vụ khách hàng và thiết bị của các đại lý hiện có để tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của HVN

• Thực hiện các chuyến thăm bên ngoài đến các đại lý 6 tháng một lần để đánh giá chất lượng dịch vụ của họ (chủ yếu tập trung vào việc tuân thủ tiêu chuẩn SST và 5S) và hiệu quả hoạt động

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

30/05/2023

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam

Mô tả chung

Triển khai đời xe mới  

• Kết hợp với các nhóm/phòng liên quan triển khai đời xe mới.

• Theo dõi quá trình triển khai & xúc tiến các hoạt động triển khai đời xe mới đảm bảo đúng kế hoạch/ chất lượng.

• Tổng hợp báo cáo triển khai đời xe mới theo yêu cầu của phòng/các bộ phận liên quan.

Triển khai các hoạt động kế hoạch sự nghiệp

• Kết hợp với các nhóm triển khai đề án đầu tư thiết bị/kỹ thuật mới của xưởng/phòng.

• Quản lý kế hoạch và kết quả sản xuất/ tồn kho của xưởng.

• Kết hợp với các dây chuyền sản xuất và các nhóm liên quan triển khai các đề tài nâng cao năng lực sản xuất của xưởng.

• Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất hàng tháng của xưởng/phòng.

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ Hỗ trợ quản lý an ninh (ADM_T2_0523_0)

CODE: ADM_BS_ADM_0523_P0__ADM_ADM_T2_0323_0

29/05/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Hỗ trợ Trưởng nhóm các hoạt động về an ninh, bảo vệ:

-       Bảo vệ

·       Giám sát và kiểm tra việc thực hiện công việc hàng ngày của bảo vệ.

·       Điều phối bảo vệ khi nhận được yêu cầu liên quan đến các sự kiện nội bộ trong Công ty.

·       Tiếp nhận và tư vấn với cấp trên về đối sách, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh tại Công ty.

-       Bãi đỗ xe ô tô/xe máy

·       Hỗ trợ việc giám sát và vận hành bãi đỗ xe ô tô và xe máy cho nhân viên của Công ty.

-       Xe máy nội bộ

·       Quản lý xe máy nội bộ: bao gồm vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

·       Tiếp nhận yêu cầu và xin tư vấn với cấp trên, giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc quản lý tập trung tài sản/thiết bị liên quan đến xe máy

-       Công văn

·       Soạn thảo công văn trả lời cơ quan Công an khi có yêu cầu.

·       Tiếp đón và làm việc với cơ quan Công an khi có yêu cầu đến làm việc tại Công ty đối với các vấn đề liên quan đến an ninh.

·       Soạn thảo Công văn gửi tới các cơ quan chính quyền trong trường hợp phát sinh.

-       Quản lý Take out note (giấy cho phép hàng/laptop/người ra ngoài):

·       Quản lý và vận hành việc Quyển mang hàng ra ngoài, bao gồm:

·       Phân phát cho bộ phận

·       Kiểm soát số lượng tồn kho. Lưu kho và hủy sau khi đã sử dụng xong.

·       Vận hành việc kiểm soát: chữ ký ủy quyền phê duyệt trên quyển mang hàng ra ngoài

-       Các loại thẻ

·       Thực hiện việc cấp phát các loại thẻ khi nhận được yêu cầu của phòng ban: thẻ đỗ xe ô tô; thẻ chế độ; thẻ maker; thẻ máy tính; thẻ dành cho chuyên gia công tác ngắn hạn tại HVN….

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Luật (CA_LAW_T2_0523_0)

CODE: ADM_BS_LAW_0523_T2_0_CA_LAW_T2_0523_0

29/05/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

• Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng, thỏa thuận

• Tư vấn, phân tích và dự báo các vấn đề pháp lý

• Biên dịch các tài liệu pháp lý liên quan

• Cập nhật văn bản Luật

• Và một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

 

26/05/2023

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

1. Nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Nghiên cứu về nhu cầu của Khách hàng đối với các tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số: 

• Xử lý và nghiên cứu dữ liệu Khách hàng; đưa ra các chiến lược, hoạt động kịp thời để đáp ứng tốt nhất nhu cầu, mong muốn của Khách hàng đối với các nền tảng kỹ thuật số của HVN.

1.2. Thiết kế trải nghiệm Khách hàng và phát triển trên các nền tảng kỹ thuật số:

• Liên tục rà soát và kiểm soát các điểm chạm của Khách hàng với các nền tảng kỹ thuật số mà HVN đang sử dụng như: Chương trình Khách hàng thân thiết; ứng dụng My Honda+; Kết nối xe máy...

• Chủ động phát triển và xây dựng các tính năng, hệ thống mới liên quan đến các điểm chạm kỹ thuật số theo định hướng xây dựng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của HVN. 

• Tư vấn các phòng ban liên quan và phối hợp với các phòng ban liên quan để phát triển mới hoặc cải thiện các điểm chạm kỹ thuật số theo đúng định hướng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của HVN

1.3. Quản lý vận hành và báo cáo:

• Hỗ trợ vận hành và theo dõi vận hành các hệ thống kỹ thuật số đã được xây dựng để đảm bảo chất lượng hoạt động 

• Báo cáo định kỳ về các biến động, thói quen sử dụng, đánh giá... của Khách hàng về các nền tảng kỹ thuật số (Báo cáo tuần, tháng, quý, các báo cáo bất thường theo yêu cầu...)

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Đại diện bán hàng miền Nam phòng bán hàng xe máy (CODE: MCS_FS_15_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_0423_P2_0_MCS_FS_15_0

26/05/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hồ Chí Minh

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để phát triển chiến lược
•    Nhận các mục tiêu bán hàng và thị phần và tiếp tục phát triển kế hoạch hành động chi tiết (như xây dựng mối quan hệ đối tác, đưa ra chính sách chiết khấu, v.v.)
•    Phân tích các hoạt động của các cửa hàng bán xe máy ủy quyền của Honda Việt Nam HEAD và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất và mạng lưới đại lý
•    Tư vấn và hỗ trợ các HEAD trong việc thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi các vấn đề phát sinh/biện pháp đối phó
•    Theo dõi hoạt động bán hàng trong khu vực, từ theo dõi đơn hàng, thanh toán đến giao sản phẩm.

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt NamTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.