Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Đại diện bán hàng miền Nam phòng bán hàng xe máy (MCS_FS_15_0)

CODE: MCS_SAL_CPS_0524_P2_0_MCS_FS_15_0

04/06/2024

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bán hàng ngoài thị trường

• Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để phát triển chiến lược

• Nhận các mục tiêu bán hàng và thị phần và tiếp tục phát triển kế hoạch hành động chi tiết (như xây dựng mối quan hệ đối tác, đưa ra chính sách chiết khấu, v.v.)

• Phân tích các hoạt động của HEAD và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất và mạng lưới đại lý

• Tư vấn và hỗ trợ các HEAD trong việc thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi các vấn đề phát sinh/biện pháp đối phó

• Theo dõi hoạt động bán hàng trong khu vực, từ theo dõi đơn hàng, thanh toán đến giao sản phẩm

Mới ra trường

Nhân viên Chính sách Xe máy (n/a_ER_10_0)

CODE: ADM_COM_GR_0324_P2_0_CA_ER_10_0

31/05/2024

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Chính sách và pháp luật

• Dự đoán và cập nhật hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến xe máy

• Tiến hành nghiên cứu chính sách và pháp luật về xe máy cũng như đánh giá tác động, ảnh hưởng của chúng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

• Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề phát sinh liên quan đến thay đổi chính sách

• Tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính sách hàng tháng về xe máy nhằm phục vụ mục đích ra quyết định của cấp lãnh đạo. 

• Lập kế hoạch, điều phối các dự án ở mức độ công ty, các dự án hợp tác nhằm hỗ trợ cho hoạt động và kinh doanh của công ty. 

• Hỗ trợ các phòng ban trong công ty xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách

Hoạt động hiệp hội

• Hỗ trợ các công việc liên quan đến Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) như đóng góp ý kiến các chính sách của chính phủ cho hiệp hội, hỗ trợ các công việc thư ký hiệp hội, sắp xếp và tham gia các cuộc họp trong hiệp hội…   

 

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch giao hàng (LOG_DLG_3_0)

CODE: LOG_LOG__0624_P2_0_LOG_DLG_3_0

11/06/2024

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

• Dựa trên thông tin kinh doanh xe máy hàng tháng từ nhóm bán hàng, cùng với số dư tồn kho, kế hoạch sản xuất và năng lực vận chuyển để thiết lập kế hoạch giao hàng hàng ngày, hàng tháng cho các đại lý kho / đại lý bán hàng

• Theo sát tiến độ giao hàng theo kế hoạch đã được xác định cũng như số dư tồn kho và điều chỉnh trong các trường hợp có thay đổi như mục tiêu sản xuất trễ, số dư tồn kho tăng, giao hàng trễ do các sự cố không mong muốn, v.v

• Chuẩn bị tài liệu và báo cáo cho các sự kiện Niguri, Seihan

• Tính toán dữ liệu đặt hàng cho hoạt động vận tải xe máy: chuyển kho, vận tải đến đại lý

• Chuẩn bị báo cáo kết quả giao hàng hàng ngày, hàng tháng cho đại lý kho / đại lý bán hàng

• Đề xuất các ý kiến để tăng cường hiệu quả trong chi phí và vận chuyển

• Xúc tiến triển khai các dự án của bộ phận

 

Mới ra trường

Nhân viên Xuất khẩu xe máy (LOG_OLG_6_0)

CODE: LOG_LOG_OLG_0624_P2_0_LOG_OLG_6_0

11/06/2024

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Xuất khẩu

• Giám sát việc tiếp nhận các yêu cầu xuất khẩu từ các bộ phận liên quan, lên kế hoạch xuất khẩu, chuẩn bị chứng từ. Giám sát forwarder trong việc xử lý các thủ tục xuất khẩu thông qua hải quan.

• Theo dõi hoạt động thanh toán phí dịch vụ cho người giao nhận/nhà vận chuyển. Hỗ trợ và tư vấn nhân viên trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển, hệ thống logistics, quy trình xuất khẩu.

• Nhận đơn hàng xuất khẩu từ khách hàng nước ngoài và kiểm soát lịch trình vận chuyển; Phối hợp với các Forwarder trong việc giải quyết các thủ tục thông quan; 

• Làm việc với các hãng tàu để sắp xếp lịch trình vận chuyển và theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng; 

• Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chậm trễ sản xuất, vận chuyển, logistics, quy trình xuất khẩu 

• Kiểm soát việc thanh toán từ nhà nhập khẩu; 

• Thanh toán phí logistics cho người giao nhận/vận chuyển/bảo hiểm, v.v.

 

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch phòng bán hàng xe máy (MCS_FS_5_0)

CODE: MCS_SAL_FS_0624_P2_0_MCS_FS_5_0

10/06/2024

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội (Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)

Mô tả chung

• Hỗ trợ cấp quản lý lập các báo cáo theo tuần hoặc theo tháng về hiệu suất bán hàng ngoài thị trường để trình lên các cấp lãnh đạo liên quan

• Hỗ trợ cấp quản lý thu thập và tổng hợp dữ liệu thị trường để trả lời yêu cầu của các phòng khác

• Theo dõi hoạt động hàng ngày của HEAD và báo cáo tiến độ và kết quả cho phó phòng

• Theo dõi việc thực hiện các chiến lược bán hàng và tiếp thị được lập ra bởi phòng Bán hàng xe máy tại các tỉnh trọng điểm

• Quản lý dự án ứng dụng bán hàng và dịch vụ, bao gồm đóng góp các ý kiến để phát triển ứng dụng, quản lý thời gian dự án, hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp, tham gia vào PDCA hàng tuần, theo dõi hoạt động hệ thống và báo cáo kết quả

 

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Đời xe mới (PUR_PUR NM_T2_0624_0)

CODE: PUR_PUR_PUR NM_0624_T2_0_PUR_PUR NM_T2_0624_0

10/06/2024

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

• Xây dựng kế hoạch hành động để theo kịp tiến độ của các dự án xe máy mẫu mới.

• Tổng hợp tổng chi phí cho các mẫu xe máy mới dựa trên giá từng linh kiện và dự báo các yếu tố thay đổi của mẫu xe máy mới (thay đổi cấu trúc bộ phận, thay đổi nguyên liệu, biến động tỷ giá ngoại tệ, ...)

• Đặt mục tiêu chi phí cho các mẫu xe máy mới và phân chia mục tiêu chi phí đã được phê duyệt thành các mục tiêu chi phí cụ thể cho các nhóm linh kiện

• Đẩy mạnh hoạt động tiết giảm chi phí phối hợp với các nhóm khác trong phòng mua hàng để đảm bảo tổng chi phí các mẫu xe máy mới đạt mục tiêu

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ của Honda Việt Nam: Thiết kế, kinh doanh, sản xuất, ... đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm ý tưởng tốt nhất nhằm giảm giá thành các mẫu xe mới & bám sát tiến độ đời xe mới.

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Lô-gi-stíc Nội địa (LOG_DLG_T2_0624_0)

CODE: LOG_LOG__0624_P2_0_LOG_DLG_T2_0624_0

05/06/2024

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Lịch trình đóng gói

• Phát triển và theo dõi lịch trình đóng gói phù hợp dựa trên thông tin đầu vào từ các nhóm nội bộ khác

• Phát triển các tiêu chuẩn đóng gói cho nhà cung cấp và cung cấp hướng dẫn cũng như hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã xác định

Lập kế hoạch và kiểm soát đóng gói

• Phát triển các kế hoạch lịch trình đóng gói hàng tháng dựa trên yêu cầu từ nhóm kinh doanh và kế hoạch sản xuất từ các nhà máy để gửi cho nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: NKV)

• Khi phát hành các mẫu mã mới, phát triển các tiêu chuẩn làm việc về đóng gói và đào tạo/hướng dẫn/hỗ trợ cho các nhà cung cấp trong việc đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc

 

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng đào tạo An toàn giao thông (ADM_TSE_T2_0524_0)

CODE: ADM_SP_SFD_0524_T2_0_ADM_TSE_T2_0524_0

04/06/2024

Trung tâm Đào tạo An toàn giao thông tại Hồ Chí Minh (228D đường Man Thiện, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mô tả chung

Thời hạn hợp đồng: 08 tháng 

Đào tạo

• Xây dựng tài liệu đào tạo và các khóa đào tạo lái xe an toàn tùy theo hiện trạng về an toàn giao thông và đối tượng mục tiêu

• Tổ chức & trực tiếp đào tạo nhân viên hệ thống đại lý xe máy trên toàn quốc

• Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ (ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông, Bộ Giáo dục – đào tạo, Cảnh sát giao thông, …) trong công tác hướng dẫn/tập huấn & đào tạo về Lái xe an toàn

• Tổ chức và trực tiếp hướng dẫn/đào tạo cho các tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội về lái xe an toàn

• Tổ chức đào tạo các khóa học cấp giấy phép lái xe mô tô và tổ chức khóa thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô

Quản lý khách hàng

• Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng như thực hiện thăm dò ý kiến khách hàng/học viên, đánh giá chất lượng đào tạo, theo dõi và xử lý khiếu nại (nếu có)

Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp trênTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.