HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch vận hành logistics (CODE: LOG_DLG_14_0)

CODE: ADM_BS_ADM_1122_P2_0_LOG_DLG_14_0

10/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Kế hoạch Logistics
-    Thiết lập KPI để kiểm soát các bên vận chuyển để đảm bảo hoạt động logistics
-    Hướng dẫn các bên vận chuyển để thiết lập tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng cho đời xe mới
-    Thiết lập hệ số vận chuyển cho đời xe mới / các đại lý / các nhà điều hành kho
-    Đề xuất các ý kiến để cải thiện chất lượng đóng gói, năng lực vận chuyển và hiệu quả chi phí
-    Đánh giá và lựa chọn kho để đáp ứng kế hoạch logistics
-    Đặt ra tiêu chuẩn đóng gói và vận chuyển cho các bên vận chuyển và nhà điều hành kho rồi báo giá cho xe máy và xe ô tô
•    Kiểm soát chất lượng, an toàn và sự tuân thủ
-    Phối hợp với các bên cung cấp để đảm bảo việc kiểm tra chất lượng (kiểm soát PDI) cho xe ô tô nhập khẩu được thực hiện dựa trên các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn của Honda Việt Nam
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán tài chính (CODE: ADM_FACC_T2_1122_0)

CODE: ADM_ACC_FACC_1122_P2_0_ADM_FACC_T2_1122

24/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Hỗ trợ công tác kế toán và kiểm soát chi phí, công nợ phải trả tuân thủ đúng các quy định, quy trình liên quan do Công ty ban hành.

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ do bộ phận đưa lên và dữ liệu trên phần mềm kế toán phục vụ các nghiệp vụ Kế toán công nợ phải trả.

• Tư vấn cho các bộ phận các quy định Kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tuân thủ.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

2.2. Nhiệm vụ chung

- Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

- Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

- Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

- Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Logistics Hải ngoại (CODE: LOG_OLG_T2_1122_0)

CODE: LOG_LOG_LOG_1122_P2_0_LOG_OLG_T2_1122_0

24/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiêm vụ chuyên môn

  • Nhận đơn hàng xuất khẩu từ khách hàng nước ngoài và kiểm soát lịch trình vận chuyển;
  • Phối hợp với nhà máy cập nhật các đơn hàng xuất khẩu, nhận báo cáo sản xuất hàng ngày và đảm bảo kế hoạch sản xuất đáp ứng xuất khẩu;
  • Phối hợp với Forwarder trong việc giải quyết các thủ tục thông quan
  • Làm việc với hãng vận tải để sắp xếp lịch trình vận chuyển và theo dõi chặt chẽ tiến độ giao hàng
  • Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến trì hoãn sản xuất, vận chuyển, hệ thống hậu cần, quy trình xuất khẩu
  • Thanh toán phí dịch vụ cho người giao nhận/vận chuyển/bảo hiểm, v.v.;

2. Trách nhiệm chung

  • Thu thập và cung cấp dữ liệu đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư, nhân sự khi có yêu cầu;
  • Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác;
  • Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao;

24/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Hỗ trợ chất lượng kỹ thuật - Chất lượng thị trường

• Theo kịp các bản cập nhật thị trường để hiểu các yêu cầu về chất lượng và phản ánh chúng với các Đại lý / GENPO nhằm cải thiện hơn

• Hỗ trợ Đại Lý trong việc trả lời các khiếu nại của khách hàng, bao gồm điều tra các vấn đề, đến các điểm xảy ra sự cố, v.v.

• Phối hợp với nhóm Phân tích bảo hành để tổ chức đào tạo về chất lượng và bảo trì dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn của HVN

• Trả lời các câu hỏi của Đại lý liên quan đến các tiêu chuẩn và nguyên tắc của HVN

• Tổ chức các khóa đào tạo cho Đại Lý về chính sách bảo hành để xử lý các khiếu nại của khách hàng

2.2. Nhiệm vụ chung

•  Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

•  Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

•  Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

•  Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

 

Mới ra trường

Nhân viên Phát triển Trải nghiệm Khách hàng Xe máy (CODE: CUS_CXM_7_0)

CODE: CR_CR_CR_1122_P2_0_CODE: CUS_CXM_7_0

22/11/2022

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Nghiên cứu về nhu cầu của Khách hàng đối với các tương tác trên các nền tảng kỹ thuật số

- Nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến Khách hàng của Honda Việt Nam và làm báo cáo liên quan.

• Thiết kế trải nghiệm Khách hàng và phát triển trên các nền tảng kỹ thuật số

- Liên tục rà soát và kiểm soát các điểm chạm của Khách hàng với các nền tảng kỹ thuật số mà Honda Việt Nam đang sử dụng như: Chương trình Khách hàng thân thiết; ứng dụng My Honda+; Kết nối xe máy...

- Chủ động phát triển và xây dựng các tính năng, hệ thống mới liên quan đến các điểm chạm kỹ thuật số theo định hướng xây dựng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của Honda Việt Nam

- Tư vấn các phòng ban liên quan và phối hợp với các phòng ban liên quan để phát triển mới hoặc cải thiện các điểm chạm kỹ thuật số theo đúng định hướng trải nghiệm có chủ đích và nhất quán của Honda Việt Nam

• Quản lý vận hành và báo cáo

- Hỗ trợ vận hành và theo dõi vận hành các hệ thống kỹ thuật số đã được xây dựng để đảm bảo chất lượng hoạt động 

- Báo cáo định kỳ về các biến động, thói quen sử dụng, đánh giá... của Khách hàng về các nền tảng kỹ thuật số (Báo cáo tuần, tháng, quý, các báo cáo bất thường theo yêu cầu...)

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán Quản trị (CODE: ADM_MACC_T2_22_0)

CODE: ADM_ACC_MACC_1122_T2_0_ADM_MACC_T2_1122_0

18/11/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1.    Nhân viên kế hoạch kinh doanh xe máy - chi phí sản xuất
•    Hỗ trợ các nhiệm vụ / vấn đề liên quan đến kế toán cho đội ngũ sản xuất ô tô
•    Thu thập và tóm tắt thông tin tài chính về chi phí nội bộ, chi phí tiêu chuẩn, thời gian xử lý ô tô, chi phí nhân lực, v.v.
•    Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp cho các cấp quản lý cho các mục đích ra quyết định
•    Kết nối dữ liệu tài chính hàng tháng của các đơn vị sản xuất và hỗ trợ Trưởng nhóm để tiến hành phân tích phương sai giữa kết quả thực tế và ngân sách ban đầu
•    Thực hiện công việc hàng ngày của nhóm theo yêu cầu của cấp trênTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.