HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

26/05/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc

Mô tả chung

Số lượng cần tuyển: 01

Thời gian: 12 tháng

Mô tả công việc:

·        Duy trì liên lạc và quan hệ với các quan chức chính phủ địa phương;

·         Tham khảo ý kiến trưởng nhóm và phó phòng về cách giải quyết các vấn đề nhạy cảm với chính quyền địa phương;

·         Quản lý nhân viên an ninh để đảm bảo an ninh văn phòng và nhà máy của công ty;

·         Bố trí, kiểm tra, và bảo trì các thiết bị an ninh như máy quay... để tiến hành sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế;

·         Theo dõi chặt chẽ việc vận hành hệ thống máy quay, tủ khóa, bãi đỗ xe để đảm bảo hoạt động trơn tru;

·         Chuẩn bị và bố trí đầy đủ thiết bị cho phòng cháy chữa cháy;

·         Quản lý chứng từ và thanh toán các hạng mục liên quan đến đất đai của Công ty

·         Lập ngân sách cho các hạng mục liên quan, thực hiện các hợp đồng / thỏa thuận và hoạt động thanh toán liên quan chính xác và đúng hạn;

·         Báo cáo và tham khảo ý kiến của cấp trên về việc xử lý các nhiệm vụ hành chính liên quan để đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả; tích cực đưa ra ý tưởng cải thiện hoặc giải quyết các vấn đề bất ngờ phát sinh từ công việc triển khai hàng ngày;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên;

26/05/2020

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Đào tạo quan hệ khách hàng:

- Hỗ trợ các đại lý xe máy do Honda ủy nhiệm (HEAD) trong việc phát triển bộ phận, trung tâm quan hệ khách hàng thông qua đào tạo nhân viên của các HEAD, theo dõi hoạt động của HEAD để đảm bảo tuân thủ chất lượng, v.v.;

- Cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết và trả lời câu hỏi của các HEAD trong việc triển khai trung tâm, bộ phận quan hệ khách hàng;

- Thu thập phản hồi của khách hàng để đánh giá chất lượng quan hệ khách hàng tại các HEAD, và đưa ra đề xuất cải tiến thích hợp, ví dụ: sửa đổi các tài liệu/phương pháp đào tạo, v.v.

 

2.2. Nhiệm vụ chung

- Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

- Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

- Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

-Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán (CODE:ACC_T2_0520_0)

CODE: ADM_ACC_MACC_0520_T2_0_

19/05/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1. Nhân viên Điều phối kế toán (12 tháng_MACC AC)
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai các dự án Kế toán theo đúng kế hoạch;
• Triển khai các hoạt động báo cáo tiến độ công việc của Khối Kế toán;
• Quản lý việc chi tiêu ngân sách của bộ phận giữa kế hoạch và thực tế triển khai;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

2. Nhân viên Kế toán thu tiền (12 tháng_MACC FD)
• Lập và kiểm soát kế hoạch thu tiền;
•  Nhận báo cáo của Ngân hàng cho các khoản tiền nộp từ đại lý, nhân viên hoặc các bên liên quan;
• Kiểm tra thông tin, xác định bút toán và lập chứng từ thu tiền theo quy định kế toán;
• Cân sổ giữa chứng từ thu tiền với sổ phụ ngân hàng;
• Thực hiện đối chiếu số liệu thu tiền trên các hệ thống kế toán trước khi đóng sổ tháng;
• Rút tiền mặt để chi trả cho nhân viên theo quy định;
• Thực hiện kiểm quỹ tiền mặt theo quy định;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

3. Nhân viên Kế toán thanh toán trong nước (12 tháng_MACC FD)
• Lập và triển khai kế hoạch thanh toán trong nước;
• Quản lý hợp đồng và gia hạn hợp đồng liên quan đến ngân hàng điện tử;
• Quản lý quyền đánh giá cho người dùng liên quan đến hệ thống của ngân hàng;
• Kiểm soát sổ nhận tiền mặt;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

4. Nhân viên Kế toán thanh toán nước ngoài (12 tháng_MACC FD)
• Lập và triển khai kế hoạch thanh toán nước ngoài;
• Theo dõi và xác định biến động của tiền mặt hàng ngày;
• Chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức;
• Phân tích tiền mặt hàng ngày từ dòng tiền ngân sách hàng tháng;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

5. Nhân viên kế toán chi phí SGA (7 tháng_MACC BP)
• Hỗ trợ các nhiệm vụ / vấn đề liên quan đến kế toán cho nhóm bán hàng xe máy
• Thu thập và tổng hợp thông tin tài chính về bán hàng và chi phí chung, chi phí nhân lực
• Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp cho các cấp quản lý cho các mục đích ra quyết định
• Đối chiếu dữ liệu kinh doanh xe máy hàng tháng và hỗ trợ trưởng nhóm để tiến hành phân tích sai khác giữa kết quả thực tế và ngân sách

6. Nhân viên Kế toán giá thành (09 tháng_FACC cost)
• Hỗ trợ tính giá thành trụ sở Hà Nam: Kiểm tra cấu trúc phụ tùng, chuẩn bị thời gian gia công, chuẩn bị tiêu chuẩn giá và tiêu chuẩn lương, tính giá phụ tùng nội địa;
• Quản lý nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, phụ tùng ở Hà Nam, quản lý và phân bổ bảo hiểm tài sản khác của công ty;
• Hỗ trợ công việc kiểm kê kho ở Hà Nam;
• Chuẩn bị các báo cáo tháng/quý của tập đoàn;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

7. Nhân viên kế toán chi phí SGA (12 tháng_FACC AC)
• Thực hiên hoạt động kế toán hàng ngày bao gồm giữ sổ sách và đánh giá trước các     giao dịch đầu tư;
• Chẩn bị các báo cáo định kỳ về thông tin kế toán: Báo cáo đầu tư & FA, báo cáo dồn tích, v.v;
• Cung cấp tư vấn và hướng dẫn kế toán ở cấp độ cơ bản cho các bộ phận kinh doanh về hoạt động hàng ngày;
• Hỗ trợ các hoạt động kiểm tra tài sản ở cấp độ nhà máy;

19/05/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội).

Mô tả chung

• Triển khai thực hiện công việc liên quan đến các dự án & ngân sách của khối Công nghệ thông tin:
- Lập kế hoạch cho các dự án (Kế hoạch nhân lực, kế hoạch mua hàng, ngân sách,…);
- Triển khai thực hiện và theo dõi tiến độ hàng ngày của từng dự án;
- Tổng hợp và phân tích dữ liệu về tiến độ dự án;
- Đánh giá định kỳ và báo cáo cho cấp trên về tiến độ của dự án;
• Thực hiện thanh toán và kiểm soát chi phí;
• Thực hiện các công việc quản lý khác theo yêu cầu của cấp trên;

19/05/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội).

Mô tả chung

• Tổng hợp và phân tích dữ liệu dựa trên các yêu cầu được giao (Ví dụ: dữ liệu bán hàng, dữ liệu khách hàng, sản phẩm, thị trường,…) từ các hệ thống, các nguồn internet hoặc từ hoạt động vận hành ngày;
- Tiến hành làm sạch/ chọn lọc dữ liệu;
- Phân tích bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê và biểu đồ;
- Đưa ra các báo cáo theo yêu cầu;
- Chuyển hóa dữ liệu thành thông tin xu hướng để hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến chức năng hệ thống (Bán hàng, Marketing,…);
• Đưa ra được các đề xuất, KPI (Key Performance Indicators), các điểm kiểm soát để quản lý dữ liệu.
• Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

19/05/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội).

Mô tả chung

• Nhận và phân tích các yêu cầu từ các lĩnh vực (Bán hàng, Dich vụ, Marketing,…);
• Tổng hợp dữ liệu dựa trên các yêu cầu được giao (ví dụ: dữ liệu bán hàng, dữ liệu khách hàng, sản phẩm, thị trường,…) từ các hệ thống, các nguồn internet hoặc từ hoạt động vận hành ngày;
• Tiến hành làm sạch/ chọn lọc dữ liệu;
• Sử dụng công cụ lập trình (Tableau, Qlik, Power BI,…). Lập trình các biểu đồ, bảng biểu, bảng điều khiển theo yêu cầu cho từng mục đích phân tích cụ thể;
• Kiểm thử đảm bảo biểu đồ hoạt động đúng theo yêu cầu kinh doanh đặt ra;
• Thực hiện các công việc quản lý khác theo yêu cầu của cấp trên;Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.