Honda | Tuyển dụng | Cơ hội việc làm
HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên lịch trình đóng gói (LOG_OLG_12)

CODE: LOG_LOG_LOG_1123_P2_0_LOG_OLG_12

14/11/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Lập kế hoạch và kiểm soát đóng gói

• Xây dựng kế hoạch lịch đóng gói hàng tháng dựa trên yêu cầu từ nhóm Bán hàng và kế hoạch sản xuất từ các nhà máy sẽ được gửi đến nhà cung cấp bên thứ ba (ví dụ: NKV)

• Theo dõi tiến độ thực hiện hàng ngày của lịch đóng gói, xác định các thay đổi cần thiết và điều chỉnh kế hoạch phù hợp

• Khi tung ra các Model mới, phát triển các tiêu chuẩn làm việc đóng gói và cung cấp đào tạo / hướng dẫn / hỗ trợ cho các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc 

• Đại diện cho bộ phận trong các ủy ban được phân công và lãnh đạo các hoạt động của ủy ban trong bộ phận

• Thu thập, tập hợp và hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch hành động, ngân sách và báo cáo PDCA

• Thực hiện các hoạt động nhân lực cho bộ phận, chẳng hạn như xác nhận bảng chấm công hàng tháng, theo dõi hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng và phối hợp tuyển dụng với bộ phận nhân sự

• Thu thập, hợp nhất các tài liệu SOX, ISO 9001/14001 và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động SOX, ISO 9001/14001, các sự kiện kiểm toán SOX, ISO 9001/14001 trong bộ phận

• Xem xét / Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, tài liệu và khi cần thiết, tiến hành các khóa đào tạo nếu được yêu cầu

• Nhập và chỉnh sửa dữ liệu của bộ phận trong hệ thống SAP

• Dịch tài liệu và phiên dịch trong các cuộc hội thoại và các cuộc họp

• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính phát sinh khác theo yêu cầu

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập đầu vào cho kế hoạch hành động, các hoạt động đầu tư và lập ngân sách khi cần

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Có kinh nghiệm

Phó phòng xuất khẩu xe máy (LOG_OLG_5_0)

CODE: LOG_LOG_OLG_1123_P3_0_LOG_OLG_5_0

03/11/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Cung cấp sự quản lý và phối hợp để xử lý các thủ tục hải quan và vận chuyển logistics cho xe máy / phụ tùng xuất khẩu và phối hợp với việc sản xuất, từ đó đảm bảo các sản phẩm xuất khẩu được sản xuất theo nhu cầu và được giao chính xác và kịp thời cho các hoạt động kinh doanh

• Giám sát các nhiệm vụ phát sinh được giao cho nhân viên trong bộ phận

• Đại diện cho bộ phận trong các ủy ban được phân công và lãnh đạo các hoạt động của ủy ban trong bộ phận

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thiết lập kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực của bộ phận dựa trên chiến lược của bộ phận.

• Theo dõi và quản lý các hoạt động của bộ phận để đảm bảo tính kịp thời, chất lượng công việc và liên kết với các kế hoạch và mục tiêu

• Xây dựng và cải thiện quy trình làm việc trong từng phần

• Giám sát việc kiểm soát ngân sách, hoạt động đầu tư và hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong từng phần bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, quản lý hiệu suất, phần thưởng và kỷ luật, v.v.

• Tuân thủ và đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên với các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Có kinh nghiệm

Phó phòng giá xuất khẩu (LOG_OLG_2_0)

CODE: LOG_LOG_OLG_1123_P3_0_LOG_OLG _2_0

03/11/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

1. Nhiệm vụ chuyên môn

Xuất khẩu

• Giám sát việc tiếp nhận các yêu cầu xuất khẩu từ các bộ phận liên quan. Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong việc lên kế hoạch xuất khẩu, chuẩn bị chứng từ. Giám sát các nhà giao nhận trong việc xử lý các thủ tục xuất khẩu thông qua hải quan.

• Theo dõi hoạt động thanh toán phí dịch vụ cho người giao nhận/nhà vận chuyển. Hỗ trợ và tư vấn nhân viên  trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận chuyển, hệ thống logistics, quy trình xuất khẩu.

Báo giá

• Giám sát việc đánh giá các đơn đặt hàng từ khách hàng nước ngoài, hỗ trợ và tư vấn nhân viên về việc tính toán và thiết lập báo giá phù hợp cho xe máy/phụ tùng xuất khẩu

• Giám sát phối hợp với các bộ phận Sản xuất, Mua hàng, Kế toán, các phòng ban nội bộ trong Logistics hải ngoại, ... để có được thông tin để tính toán giá xuất khẩu

• Giám sát phối hợp với nhóm Model mới để tính giá xuất khẩu cho các Model mới

• Giám sát cập nhật liên tục báo giá hàng quý để phản ánh chính xác thông tin về giá/chi phí

Phân tích báo cáo sự cố

• Xem xét các Báo cáo sự cố trong các phản hồi/khiếu nại từ khách hàng về xe máy và các phụ tùng nhập khẩu, phân tích vấn đề, cũng như trạng thái phản hồi nhằm đảm bảo tất cả vấn đề được giải quyết một cách hiệu quả

• Giám sát sự phối hợp với các bên liên quan (ví dụ: người vận chuyển, nhóm Sản xuất, v.v.) để đánh giá tính hợp pháp và xác định nguyên nhân gốc của báo cáo sự cố và tư vấn nhân viên trong việc phản hồi các khiếu nại/yêu cầu từ khách hàng

 

2. Nhiệm vụ chung

• Thiết lập kế hoạch hành động, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân lực của bộ phận dựa trên chiến lược của bộ phận/workshop và đầu vào từ các cấp thấp hơn

• Theo dõi và quản lý các hoạt động của bộ phận để đảm bảo tính kịp thời, chất lượng công việc và liên kết với các kế hoạch và mục tiêu

• Xây dựng và cải thiện quy trình làm việc.

• Giám sát việc kiểm soát ngân sách, hoạt động đầu tư và hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong từng phần bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công nhiệm vụ, quản lý hiệu suất, phần thưởng và kỷ luật, v.v.

• Tuân thủ và đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên với các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Chi nhánh Hà Nam

CODE: ADM_BS_ADM_1123_P0_0_

03/11/2023

Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam - Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 150 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy chi nhánh Hà Nam

Trực tiếp sản xuất

Nhân viên trực tiếp sản xuất - Trụ sở chính tại Vĩnh Phúc

CODE: ADM_BS_ADM_1123_P0_0_

03/11/2023

Công ty Honda Việt Nam - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam cần tuyển 205 NHÂN VIÊN NAM làm việc tại Nhà máy Trụ sở Vĩnh Phúc

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Hành chính (ADM_ADM_T2_1123_0)

CODE: ADM_BS_ADM_1123_T2_0_ADM_ADM_T2_1123_0

27/11/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

1. Thời hạn hợp đồng: 04 tháng

2. Mô tả công việc:

• Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến dịch vụ đi lại:

- Kiểm soát các dịch vụ liên quan đến vận chuyển, đặt vé máy bay, khách sạn, …

- Lập kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ bao gồm việc lên phương án thay xe, đào tạo, phát triển lái xe và sắp xếp xe cho các hoạt động di chuyển của công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác của nhóm

• Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến chuyên gia người nước ngoài như:

- Thủ tục pháp lý liên quan đến thị thực, giấy phép lao động… cho chuyên gia nước ngoài & gia đình và và tư vấn về cách giải quyết các vấn đề phát sinh từ yêu cầu nhập cư.

- Chuẩn bị tất cả tài liệu/thiết bị để chào đón và chia tay chuyên gia nước ngoài & gia đình gồm bố trí căn hộ, đặt khách sạn và vé máy bay, tài liệu làm việc, tài liệu đào tạo, v.v.

- Phụ trách, sắp xếp các dịch vụ, phúc lợi xã hội dành cho chuyên gia & gia đình

- Thực hiện thủ tục thanh toán và các hỗ trợ khác

• Thực hiện các công việc khác như hỗ trợ khách tham quan nhà máy, chuẩn bị cho các sự kiện của Công ty… theo sự phân công của cấp quản lý 

 Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.