HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

13/08/2020

Trụ sở công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Số lượng cần tuyển: 02
Thời gian làm việc: 7~10 tháng
Mô tả công việc:
 1. Quản lý phụ tùng:
•    Tiếp nhận và xử lý chỉ thị thay thông số kỹ thuật của phụ tùng xe máy (chỉ thị, bản vẽ, thông báo thay đổi cấu tạo) và xúc tiến, quản lý hoạt động sản xuất hàng ngày;
•    Thực hiện thiết lập bảng phụ tùng cho lắp ráp xe máy và dữ liệu sản xuất trên hệ thống
•    Quản lý dữ liệu về sản xuất hàng ngày: kế hoạch, áp dụng phụ tùng …
•    Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý
 2.  Quản lý đặt hàng phụ tùng:
•    Tính toán đặt hàng phụ tùng nhập khẩu, lập đơn hàng và theo dõi lịch trình hàng về;
•    Liên lạc với các nhà cung cấp nước ngoài để xác nhận, điều chỉnh và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới đặt hàng phụ tùng nhập khẩu.

13/08/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Đánh giá các báo cáo tình trạng nhân lực định kỳ của nhà máy, bao gồm thông tin số lượng nhân lực giữa thực tế và Budget, tỷ lệ vắng mặt hàng ngày, tỷ lệ đi muộn về sớm, lý do nghỉ phép, theo dõi vi phạm về làm thêm, hiệu suât nhân lực, tỷ lệ nghỉ việc, kỷ luật, v.v. để xác định mức độ chính xác và kịp thời
•    Giám sát, đánh giá tình trạng hợp đồng lao động và quy trình xử lý hợp đồng lao động đã hết hạn, và hỗ trợ nhân viên chuyển giao công việc hiệu quả nếu cần
•    Giám sát quá trình và hỗ trợ tổ chức các phiên đánh giá hiệu suất trong nhà máy
•    Giám sát phối hợp với phòng nhân sự để tổ chức đào tạo trong nhà máy và hỗ trợ nếu cần
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập đầu vào và lập dự thảo ban đầu cho kế hoạch hành động, các hoạt động đầu tư và lập ngân sách khi cần thiết
•    Theo dõi và đánh giá thường xuyên hiệu suất của các thành viên trong nhóm
•    Tổ chức và phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên trong nhóm
•    Tổ chức đào tạo và huấn luyện cho các thành viên trong nhóm
•    Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

13/08/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Cập nhật thông tin chất lượng thị trường để hỗ trợ hoạt động chất lượng tại các cửa hàng ủy nhiệm (HEAD) & các cứ điểm Honda trên toàn cầu
•    Hỗ trợ các cửa hàng ủy nhiệm trong việc tư vấn xử lý các khiếu nại từ khách hàng, hỗ trợ bộ phận quản lý chất lượng nhà máy việc điều tra lỗi, đánh giá xác nhận trực tiếp tại hiện trường, v.v.v;
•    Phối hợp với nhóm đánh giá bảo hành để tổ chức các khóa đào tạo về chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn của Honda Việt Nam;
•    Tổ chức các sự kiện khảo sát chất lượng và hội thảo kỹ thuật với các cửa hàng ủy nhiệm để thúc đẩy hoạt động thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và đưa ra các tiêu chí cho kế hoạch sự nghiệp, ngân sách, kế hoạch đầu tư và nhân sự theo yêu cầu.
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
•    Tuân thủ các quy tắc, quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên Lập kế hoạch và kiểm soát giao hàng (CODE: LOG_DLG_8_0)

CODE: LOG_LOG__0820_P2_0_LOG_DLG_8_0

08/08/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Kế hoạch giao hàng
-    Dựa trên thông tin kinh doanh ô tô hàng tháng từ đội ngũ bán hàng, cùng với số dư tồn kho, kế hoạch sản xuất và năng lực vận chuyển để thiết lập kế hoạch giao hàng hàng ngày, hàng tháng cho các đại lý kho/đại lý bán hàng
-    Theo sát tiến độ giao hàng theo kế hoạch đã được xác định cũng như số dư tồn kho và điều chỉnh kế hoạch trong các trường hợp có thay đổi, chẳng hạn như mục tiêu sản xuất trễ, số dư tồn kho tăng, giao hàng trễ do các sự cố không mong muốn, v.v.
-    Thực hiện việc lấy hàng đối với các sản phẩm xe ô tô
-    Chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại các buổi họp về kế hoạch sản xuất (Niguri) và kế hoạch bán hàng (Seihan)
-    Lập ngân sách cho hoạt động kinh doanh ô tô
-    Chuẩn bị báo cáo kết quả giao hàng hàng ngày, hàng tháng cho đại lý kho/đại lý bán hàng
-    Đề xuất các ý kiến để tăng cường hiệu quả trong chi phí và vận chuyển
•    Hướng dẫn giao hàng
-    Dựa trên thanh toán thực tế từ các đại lý, thiết lập kế hoạch giao hàng hàng ngày, phát hành hóa đơn và hướng dẫn người vận chuyển giao hàng theo kế hoạch thông qua các bên cung cấp
-    Theo sát tình trạng giao hàng thông qua các hồ sơ trong hệ thống (trạng thái nhập trước xuất trước - FIFO, tình trạng hàng tồn kho) và thông qua các liên hệ từ các đại lý
-    Cập nhật các thay đổi/ điều chỉnh các kế hoạch trong trường hợp có sự thay đổi, chẳng hạn như lịch trình bị trì hoãn, tai nạn, v.v.
-    Tiến hành thanh toán cho người vận chuyển
-    Chuẩn bị báo cáo về tình trạng giao hàng hàng ngày
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

08/08/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Giám sát hoạt động kế toán hàng ngày bao gồm xử lý sổ sách và đối chiếu tài khoản hàng tồn kho
•    Theo dõi và phê duyệt các phân tích dữ liệu kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác và có ý nghĩa, phục vụ việc lập báo cáo tài chính và các mục đích quản lý khác như tuổi nợ, đơn đặt hàng dở dang (PO), v.v.
•    Thiết lập và thực thi các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp bằng cách phát triển, thực hiện hệ thống, quy trình làm việc, hướng dẫn vận hành kinh doanh
•    Cung cấp tư vấn kế toán, hướng dẫn dưới cương vị quản lý cấp căn bản cho nhân viên, các phòng kinh doanh cũng như ý kiến về chính sách kinh doanh của công ty và chính sách của chính phủ
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập, cung cấp đầu vào và/ hoặc lập từng phần kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực của bộ phận theo yêu cầu của đội trưởng/ phó phòng
•    Lập kế hoạch công việc chi tiết và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm
•    Giám sát các hoạt động của nhóm để đảm bảo kịp thời, chất lượng công việc và phù hợp với các kế hoạch và mục tiêu
•    Theo dõi và kiểm soát ngân sách
•    Tổ chức đào tạo, huấn luyện, tư vấn và đánh giá đầy đủ cho các thành viên trong nhóm
•    Đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên điều phối (CODE: ADM_MACC_4_0) Phòng: Kế toán quản trị

CODE: ADM_ACC_MACC_0820_P2_0_ADM_MACC_4_0

08/08/2020

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Hợp tác với các bộ phận/phòng ban khác để thực hiện các kế hoạch hành động theo Kế hoạch công việc chi tiết (Working Breakdown Structure)
•    Cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch hành động từ các bộ phận khác, tổng hợp thông tin và chuẩn bị báo cáo cho các cấp quản lý (báo cáo hàng ngày cho Trưởng nhóm Điều phối, báo cáo hàng tuần cho Phó phòng Điều phối Kế toán, báo cáo hàng tháng cho Trường phòng/Trưởng khối)
•    Nhận thông tin về các hoạt động kinh doanh mới, điều phối giữa các bộ phận/phòng ban để hoàn thiện tư vấn kế toán liên quan đến thuế, chính sách kế toán (ví dụ: hoạt động cho thuê, dự án mô hình ô tô thứ 2, v.v.)
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Hợp tác với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công (bao gồm hỗ trợ Nhóm hoàn thành Báo cáo tài chính tổng hợp)
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam
•    Chủ động phát hiện các vấn đề trong công việc hàng ngày và đưa ra giải pháp cải thiện/đối phóTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.