HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế toán tài chính (CODE: ADM_FACC_T2_1122_0)

CODE: ADM_ACC_FACC_1122_P2_0_ADM_FACC_T2_1122

12/12/2022

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội)

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

• Hỗ trợ công tác kế toán và kiểm soát chi phí, công nợ phải trả tuân thủ đúng các quy định, quy trình liên quan do Công ty ban hành.

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ do bộ phận đưa lên và dữ liệu trên phần mềm kế toán phục vụ các nghiệp vụ Kế toán công nợ phải trả.

• Tư vấn cho các bộ phận các quy định Kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tuân thủ.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

2.2. Nhiệm vụ chung

- Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

- Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

- Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

- Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên đào tạo an toàn lao động (n/a_SA_10)

CODE: ADM_SP_SA_1222_T2_0_n/a_SA_10

19/01/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

An toàn lao động

• Lập và liên tục cập nhật các tài liệu đào tạo an toàn lao động tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu và thay đổi quy định về an toàn

• Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho công tác huấn luyện an toàn lao động để triển khai trong toàn Honda Việt Nam. Ban hành kế hoạch huấn luyện an toàn lao động hàng năm cho các bên liên quan

• Phân loại đối tượng huấn luyện an toàn lao động theo vai trò, trách nhiệm dựa trên sơ đồ tổ chức

• Xây dựng đội ngũ hướng dẫn về an toàn lao động để chủ động triển khai các hoạt động huấn luyện an toàn lao động

• Phối hợp với các bên liên quan (Các phòng/xưởng/HR/HNMO HR/Công đoàn) & Đơn vị thuê ngoài tổ chức đào tạo

• Cập nhật chứng nhận, thẻ đào tạo đã hết hạn, đăng ký chứng nhận, thẻ an toàn mới và duy trì cơ sở dữ liệu chứng nhận công nhận các điều kiện và thực hành an toàn phù hợp trong nhà máy và văn phòng

• Quản lý tiến độ & xử lý các vấn đề liên quan đến huấn luyện an toàn lao động theo kế hoạch đề ra

• Tiếp nhận & thực hiện các hành động đáp ứng yêu cầu của Pháp luật & các bên liên quan trong công tác huấn luyện an toàn

• Tư vấn & hỗ trợ các phòng ban trong lĩnh vực an toàn lao động

• Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ của các bộ phận trong hoạt động huấn luyện an toàn lao động, định kỳ tiến hành PDCA với các bên liên quan nhằm cải tiến quy trình tổ chức

• Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả huấn luyện an toàn lao động cho các bên liên quan theo quy định của Pháp luật và quy định của Honda Việt Nam. Lưu giữ kết quả & cung cấp cho các bên liên quan khi có yêu cầu

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kế hoạch sản phẩm xe máy (MCS_PPL_T2_1222_0)

CODE: MCS_BPL_PPL_1222_T2_0_MCS_PPL_T2_1222_0

18/01/2023

Văn phòng đại diện công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

Thời hạn hợp đồng: 6 tháng 

Mô tả công việc 

• Tiến hành nghiên cứu thị trường về các phụ kiện và mũ bảo hiểm xe máy địa phương, bao gồm xác định quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng, v.v.

• Thu thập phản hồi của các HEAD về phụ kiện và mũ bảo hiểm địa phương làm đầu vào cho kế hoạch sản phẩm

• Xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm và xác định các yêu cầu cho đại lý/ nhà cung cấp/ nhà sản xuất

• Đánh giá các đề xuất từ các nhà sản xuất phụ kiện/ mũ bảo hiểm, bao gồm xác minh thiết kế mẫu, chất lượng và chi phí

• Xác nhận sản xuất hàng loạt với các nhà sản xuất và giám sát việc cung cấp phụ kiện/ mũ bảo hiểm cho các HEAD

• Quan sát việc tạo tài liệu quảng cáo và chuyển giao cho HEAD

• Chuẩn bị báo cáo bán hàng hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng và báo cáo doanh số của Niguri. Theo dõi các yêu cầu bán hàng/ cổ phiếu/ đơn hàng theo kế hoạch đã xác định

18/01/2023

Văn phòng đại diện công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

Thời hạn hợp đồng: 4 tháng 

Mô tả công việc:

• Làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo và hệ thống các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm để điều phối triển khai các hoạt động đào tạo An toàn giao thông tại địa phương, thu thập và xử lý dữ liệu đào tạo. 

• Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, tập huấn, cuộc thi về An toàn giao thông dành cho học sinh và giáo viên các cấp

• Chuẩn bị tài liệu đào tạo

Có kinh nghiệm

Trưởng nhóm kiểm soát chất lượng và đóng gói phụ tùng (CODE: CUS_PSCM_31_0)

CODE: SPP_SPP_SPP_0123_P2_0_CODE: CUS_PSCM_31_0

18/01/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn

Kiểm soát chất lượng

• Giám sát việc xây dựng danh sách kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm nhập (tiếp nhận/niêm phong/nhập kho) và xuất (đóng gói/vận chuyển) phụ tùng, và đánh giá các nhà cung cấp phụ tùng cũng như kiểm tra lô đầu tiên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm/giao hàng trước khi vận chuyển chính thức đến các đại lý/HEAD

• Giải quyết và tư vấn cho nhân viên giải quyết các khiếu nại của đại lý/HEAD về triển vọng của phụ tùng/hiệu suất đặc điểm cơ bản

• Đánh giá các báo cáo Kiểm soát chất lượng (hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng) trước khi trình ban lãnh đạo đưa ra quyết định

• (trong tương lai) Giám sát việc kiểm tra và đảm bảo chất lượng đối với các phụ tùng được sản xuất nội bộ nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trước khi cung cấp cho các HEAD/đại lý

• Hỗ trợ và theo dõi việc liên lạc và phối hợp nội bộ (ví dụ: phòng Quan hệ khách hàng, nhóm Bán hàng, v.v.) khi tiếp nhận và trả lời các thắc mắc/khiếu nại của khách hàng/HEAD/đại lý về chất lượng sản phẩm và cung cấp phụ tùng

• Đánh giá các báo cáo tổng hợp về các trường hợp khiếu nại/yêu cầu và phản hồi của section trước khi gửi đến phòng Quan hệ khách hàng

Tiêu chuẩn đóng gói

• Xác định và đánh giá các bộ tiêu chuẩn/yêu cầu đóng gói đề xuất cho từng loại phụ tùng trong kho và giám sát việc liên lạc với các nhà khai thác bên thứ ba thuê ngoài để áp dụng hiệu quả

• Theo dõi và hướng dẫn các nhà khai thác bên thứ ba áp dụng các tiêu chuẩn/yêu cầu đóng gói

• Giám sát đánh giá định kỳ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua đánh giá định kỳ các nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra

• Đánh giá các báo cáo hàng tháng về đóng gói đầu vào/đầu ra và hiệu suất của bên thứ ba cũng như đề xuất các thay đổi cải tiến (nếu cần) 

2.2. Nhiệm vụ chung

• Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu

• Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác

• Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công

• Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

 

17/01/2023

Văn phòng đại diện Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nội

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, sở thích của khách hàng, v.v. và phân tích hiệu suất bán hàng thực tế tại các khu vực được phân công để phát triển chiến lược
•    Nhận các mục tiêu bán hàng và thị phần và tiếp tục phát triển kế hoạch hành động chi tiết (như xây dựng mối quan hệ đối tác, đưa ra chính sách chiết khấu, v.v.)
•    Phân tích các hoạt động của các cửa hàng bán xe máy ủy quyền của Honda Việt Nam (HEAD) và phát triển kế hoạch để cải thiện hiệu suất và mạng lưới đại lý
•    Tư vấn và hỗ trợ các HEAD trong việc thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi các vấn đề phát sinh/biện pháp đối phó
•    Theo dõi hoạt động bán hàng trong khu vực, từ theo dõi đơn hàng, thanh toán đến giao sản phẩm.

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Lái xe an toàn (ADM_SFD_T2_1222_0)

CODE: ADM_SP_SFD_1222_T2_0_ADM_SFD_T2_1222_0

17/01/2023

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

Mô tả công việc:

• Thực hiện hoạt động tiếp nhận yêu cầu tư vấn/hướng dẫn/hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp về chương trình đào tạo an toàn giao thông của Honda Việt Nam

• Thực hiện hoạt động chủ động liên hệ với khách hàng nhằm tư vấn/hướng dẫn/hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ

• Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các phàn nàn/khiếu nại của khách hàng doanh nghiệp liên quan đến đào tạo

• Thực hiện hoạt động khảo sát, thu thập phản hồi từ khách hàng sau đào tạo

• Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, tập huấn, cuộc thi về An toàn giao thông dành các đối tượng khách hàng của Honda Việt Nam

• Chuẩn bị tài liệu đào tạoTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.