HONDA Việt Nam
Trang chủ Tuyển dụng Cơ hội việc làm
Tuyển dụng

Cơ hội việc làm

Mới ra trường

Nhân viên Quản Lý Thông Số Kỹ Thuật (CODE: SPP_SPO_16_0)

CODE: SPP_SPP_SPO_0721_P2_0_SPP_SPO_16_0

23/07/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Kiểm tra chất lượng phụ tùng/thực hiện kiểm tra thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm phụ tùng
•    Đánh giá bản vẽ kỹ thuật để đánh giá lại thông số kỹ thuật phụ tùng trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp, cơ cấu sản phẩm, v.v.
•    Khi ra mắt model mới, đánh giá tất cả thông số kỹ thuật của phụ tùng liên quan, như xác minh nguồn gốc sản phẩm, kiểm tra thay đổi thông số kỹ thuật, v.v., phối hợp với các nhóm Model mới và HGA/HNA (Bộ phận thiết kế sản phẩm) tại Nhật Bản
•    Đánh giá năng lực sản xuất và giá thành của các nhà cung cấp nội địa
•    Nếu cần, liên hệ và làm việc với nhà cung cấp trong trường hợp dừng sản xuất hàng loạt đối với các loại phụ tùng nhất định

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên thời vụ phòng Kinh doanh phụ tùng (CODE: SPO_T2_0721_0)

CODE: SPP_SPP_SPO_0721_P2_0_SPO_T2_0721_0

22/07/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc ( Có xe đưa đón từ Hà Nội)

Mô tả chung

Thời gian làm việc: 12 tháng

•    Tổng hợp và xử lý dữ liệu nợ đơn hàng, phản hồi thời gian giao hàng phụ tùng ô tô của đại lý từ hệ thống SAP hàng ngày.
•    Thúc đẩy các nhóm liên quan để giải toả phụ tùng back order cho đại lý nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả các bộ phận nội bộ và các nhà cung cấp nội địa/nhập khẩu.
•    Phân tích dữ liệu back order để báo cáo các cấp quản lý và các nhóm liên quan hàng tuần/tháng.
•    Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

20/07/2021

Chi nhánh công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Giám sát các nhân viên và trưởng nhóm trong việc tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ, an toàn lao động. An toàn giao thông để đảm bảo an toàn trong phạm vi quản lý
•    Thu thập kế hoạch ngân sách từ các bên liên quan để tổng hợp ngân sách cho xưởng
•    Thực hiện đánh giá chung về ngân sách từ các bên liên quan để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu đã xác định của phòng/xưởng. Nếu cần thiết, thảo luận và yêu cầu các bên liên quan điều chỉnh ngân sách của họ
•    Theo dõi và kiểm soát chi phí thực tế so với ngân sách, báo cáo cho nhà quản lý nếu có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào nhằm đảm bảo xưởng chi tiêu hợp lý và hiệu quả
•    Theo dõi tiến trình và kiểm soát chi phí đầu tư, báo cáo cho nhà quản lý nếu có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào nhằm đảm bảo tiến hành đầu tư theo lịch trình và ngân sách
•    Lập báo cáo và phân tích định kỳ hoặc đột xuất về chi phí và quản lý chi phí đầu tư
•    Lập đề xuất đầu tư chi tiết theo yêu cầu của nhà quản lý
•    Đưa ra yêu cầu mua nguyên vật liệu phụ trợ trên hệ thống

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài Honda Việt Nam nhằm hoàn thành công việc được giao một cách hiệu quả
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

20/07/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Làm việc chặt chẽ bám sát tiến độ và kết quả quy trình công việc của các hệ thống liên quan đến Nhóm vận hành công nghệ thông tin (CNTT):
-    Theo dõi hệ thống hàng ngày và giải quyết/ tư vấn cho nhân viên về việc giải quyết các vấn đề (nếu có) tham khảo ý kiến của nhóm trưởng
-    Kiểm tra hệ thống xem có rủi ro tiềm ẩn/ lỗi hiện có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tiến hành các hoạt động bảo trì định kỳ, như thay thế phần cứng lỗi thời, nâng cấp chương trình, cập nhật vi rút, v.v
•    Xem xét tất cả các rủi ro bảo mật trong khu vực phụ trách và đánh giá để giảm thiểu rủi ro bảo mật

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên dịch thuật phòng kế hoạch đời xe mới (CODE: MCP_NMP_8_0)

CODE: MCP_HF_NMP_0721_P2__MCP_NMP_8_0

20/07/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Tuân thủ quy định bảo mật thông tin về đời xe mới
•    Dịch thuật và phiên dịch các tài liệu được phân công cũng như các cuộc đàm thoại, cuộc họp và các tài liệu/sự kiện được yêu cầu khác nhằm cung cấp thông tin chính xác

2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt Nam

Mới ra trường

Nhân viên an toàn lao động chung (CODE: ADM_SA_11_0) Phòng An toàn

CODE: ADM_SP_SA_721_P2_0_ADM_SA_11_0

15/07/2021

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Có xe đưa đón hàng ngày từ Hà Nội)

Mô tả chung

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn
•    Tổng hợp thông tin và lập báo cáo hàng tháng về tai nạn lao động và các điều kiện an toàn chung cho các cấp quản lý
•    Quản lý tai nạn lao động (khai báo, điều tra, báo cáo, trả trợ cấp bảo hiểm và giữ lại tài liệu)
•    Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, như kiểm tra môi trường làm việc, kiểm tra tại chỗ, quản lý máy móc và thiết bị với các quy định an toàn và chiến dịch an toàn nghiêm ngặt theo chính phủ, tập đoàn Honda và các đối tác để giảm thiểu rủi ro thương tích / bệnh nghề nghiệp
•    Quản lý an toàn hóa chất; bao gồm tiến hành đánh giá rủi ro đối với hóa chất mới, tư vấn cho các bộ phận, kiểm tra an toàn hóa chất tại chỗ theo quy định của pháp luật
•    Cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho tất cả các bộ phận trong Honda Việt Nam trong việc áp dụng các biện pháp lao động an toàn, ví dụ: đầu tư thiết bị, mở rộng cơ sở, vv để tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu xác định
•    Kiểm soát hoạt động và kiểm tra hiệu quả của Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) & máy móc để đề xuất thay đổi để cải thiện
•    Phản hồi thanh tra hóa chất, an toàn chung, bức xạ; lập và gửi báo cáo định kỳ cho chính quyền địa phương
•    Tham dự và đóng góp ý tưởng và biện pháp để vận hành và thúc đẩy Ủy ban An toàn
•    Xác định và quản lý các công việc nặng, nguy hiểm và độc hại (HDT) trên hệ thống quản lý nhân sự
•    Quản lý HCG về an toàn và kiểm soát tuân thủ pháp luật của OHS
2.2. Nhiệm vụ chung
•    Thu thập và cung cấp đầu vào cho kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách, đầu tư và nhân lực theo yêu cầu
•    Tích cực học hỏi và chia sẻ kiến thức với các nhân viên khác
•    Phối hợp với các bên liên quan khác trong và ngoài Honda Việt Nam để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được phân công
•    Tuân thủ các quy tắc và quy định của Honda Việt NamTrang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.