Honda | Dịch Vụ | Điều Khoản Hướng Dẫn Sử Dụng
HONDA Việt Nam
Trang chủ Dịch vụ Điều khoản hướng dẫn sử dụng

Đọc những điều kiện bên dưới về việc truy cập và sử dụng sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến được cung cấp trên trang web này. Để sử dụng nội dung của sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến, bạn cần phải đồng ý và tuân thủ các điều kiện kèm theo. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện, vui lòng không sử dụng nội dung tài liệu dịch vụ trực tuyến.

CAM KẾT BẢN QUYỀN

Trang mạng này không bao gồm tất cả các tài liệu dịch vụ của tất cả các sản phẩm của Honda. Một số sách hướng dẫn sử dụng, bản sửa đổi hay phụ bản đã được dịch ra ngôn ngữ của quốc gia bạn sẽ không có trong trang này.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hay các thông tin bổ sung được phát đi kèm với xe dưới dạng nhãn cảnh báo và/hoặc sách hướng dẫn mỗi khi có thể. Nếu những tài liệu này bị mất, hãy hỏi lại nhà phân phối Honda ủy nhiệm nơi bạn mua xe hoặc nhà phân phối Honda ủy nhiệm nơi gần nhất.
Việc thay đổi nội dung của tài liệu dịch vụ trực tuyến có thể xảy ra do thay đổi thiết kế sản phẩm mà không cần phải có thông báo trước. Chính vì vậy, trước khi sử dụng nội dung tài liệu dịch vụ trực tuyến, khách hàng cần phải hiểu rằng: có thể sẽ có những khác biệt giữa thông tin trực tuyến và sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Các thông tin an toàn đã được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến là dựa trên các quy định pháp luật và sự am hiểu của Honda tại thời điểm xuất bản sách hướng dẫn sử dụng. Có thể các thông tin an toàn trong nội dung trực tuyến không phải là những thông tin an toàn cập nhật nhất. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thông tin an toàn, hãy tham khảo nhà phân phối Honda ủy nhiệm nơi bạn mua xe hoặc nhà phân phối Honda ủy nhiệm nơi gần nhất.

NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY

Tài liệu dịch vụ trực tuyến và thông tin trong đó là các tài sản sở hữu trí tuệ thuộc về Honda đã được đăng ký bản quyền. Các tài liệu dịch vụ trực tuyến hoặc các phần của sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến không được phép sao chép, tái bản, thay thế hoặc phân phối mà không có sự cho phép của Honda. Tuy nhiên, bạn có thể in ra các nội dung tài liệu dịch vụ trực tuyến để sử dụng cho xe của bạn. Số lượng bản sao chép có thể in ra sẽ bị giới hạn trên từng sản phẩm.

Nội dung sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến được cung cấp nhằm thuận tiện cho khách hàng. Honda sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng nội dung sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến hoặc vì không thể sử dụng nội dung sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
Honda cung cấp sổ bảo hành, thẻ bảo hành kèm theo xe. Honda không căn cứ theo nội dung tài liệu dịch vụ trực tuyến để bảo hành cho bất kỳ vấn đề gì, ví dụ như vấn đề an toàn.
Trang tài liệu dịch vụ trực tuyến có thể bị tạm khóa, hoặc nội dung có thể thay đổi mà không cần phải có thông báo trước.Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.