HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Thiết bị, phần mềm IT
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
ITC.98KI.07 4 Hardware fee (Storage & RAM) 12/08/2021 26/08/2021
ITC.98KI.08 3 Software license (Red Hat Linux) 12/08/2021 26/08/2021
ITS.98KI.06 3 MC FSV Digital Repair Order Sheet 05/07/2021 19/07/2021
HF.FM.EG.98KI.01 4 Add design & NC data software 08/05/2021 17/05/2021
ITC.98KI.05 3 Develop Auto finacail Statement System 30/03/2021 09/04/2021
ITC.98KI.03 3 Develop sensing system 01/03/2021 12/03/2021
ITC.98Ki.04 3 Upgrade total contract management (TCM) system 01/03/2021 12/03/2021
ITIM.98KI.01 3 Investment Scanner system 03/02/2021 01/03/2021
ITIM.97KI.14 4 IPS/IDS Devices Replacement 21/12/2020 08/01/2021
ITIM.97KI.15 3 HDD for GP Project 26/11/2020 09/12/2020
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.