HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Máy, thiết bị
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
Bán thanh lý tài sản phòng Hàn Dập 4 Bán thanh lý tài sản phòng Hàn Dập 24/06/2020 10/07/2020
HNM.FM.UFC.97KI.06 9 HNM.FM.UFC.97KI.06_Up capacity of power system 1.1MU Step 2 24/06/2020 08/07/2020
HNM.ENG.MC.97KI.15 3 M/C Rotate Index OP1,2 (Head Mix) 24/06/2020 09/07/2020
HNM.ENG.DC.97KI.02 3 HPDC Fume extraction system No6 22/06/2020 06/07/2020
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.