HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Xây dựng
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HNM.UFC.FM.98KI.01 4 Setup E,A,W & Hệ thống điều hòa (Case P/H) 28/05/2021 10/06/2021
HF.FM.UFC.98KI.14 3 Investment quick shutter door (quantity: 7pcs) to improve working condition 24/05/2021 07/06/2021
Đấu giá xử lý chất thải nguy hại giai đoạn Jul'21 - Dec'21 2 Đấu giá xử lý chất thải nguy hại giai đoạn Jul'21 - Dec'21 29/04/2021 11/05/2021
HNM.FM.UFC.98KI.03 3 Recycle domestic waste water treatment system (Step 2) 27/04/2021 12/05/2021
HF.FRM.PAPO.98KI.08 3 Investment Heatpump system step2 (Heatpump in winter) 09/04/2021 20/04/2021
HF.FRM.PAPO.98KI.07 5 Investment replacement DI water system for ABS2 & ED1 Fac1 05/04/2021 20/04/2021
HF.FM.UFC.98KI.11 4 Upgrade medium voltage system 35kV at HF 31/03/2021 13/04/2021
HNM.FM.UFC.98KI.05 3 Improve auto firefighting system for HNM fac 31/03/2021 13/04/2021
HF.FM.UFC.98KI.13 3 Improve auto firefighting system for HF fac 31/03/2021 13/04/2021
HF.FM.UFC.98KI.09 3 Upgrade asphalt road to concrete road 29/03/2021 09/04/2021
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.