Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HF.FM.PEG.100KI.04 3 Diagnostic equipment for maintenance of robot 13/09/2023 25/09/2023
HF.ENG.DC.100KI.08 2 AUTO ALUMINUM POURING SYSTEM LINE GDC 07/09/2023 21/09/2023
HF.ENG.MC.100KI.14 4 Key groove press machine 07/09/2023 18/09/2023
HF.FM.PEG.100KI.02 3 Update function convert data software Catia 01/09/2023 14/09/2023
HF.FM.PEG.100KI.03 3 Update function convert data software NX 01/09/2023 14/09/2023
AMP.ASM.AF.100KI.02 7 XE TRỢ LỰC ĐẨY BODY DOLLY 01/09/2023 15/09/2023
HNM.FRM.AF.100KI.01 3 SEMI-AUTOMATIC WHEEL MOUNTING EQUIPMENT 31/08/2023 14/09/2023
ITS.100KI.05 3 VARIO COMMUNITY ON MH+ 29/08/2023 06/09/2023
HF.ENG.MC.100KI.13 3 REPLACEMENT MAP TABLES 29/08/2023 05/09/2023
QMQC.100KI.03 2 Upgrade Headlight tester Line 3 15/08/2023 23/08/2023
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.