HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
Vận chuyển xe máy đến các đại lý của Honda và thuê kho ở Đà Nẵng 8 Vận chuyển xe máy đến các đại lý của Honda và thuê kho ở Đà Nẵng 08/09/2021 14/09/2021
Vận chuyển ô tô đến các đại lý của Honda và các kho 8 Vận chuyển ô tô đến các đại lý của Honda và các kho 08/09/2021 14/09/2021
Thuê kho và dịch vụ cho xe máy ở Hồ Chí Minh 8 Thuê kho và dịch vụ cho xe máy ở Hồ Chí Minh 08/09/2021 14/09/2021
Thuê kho cho xe máy ở Bình Dương 7 Thuê kho cho xe máy ở Bình Dương 08/09/2021 14/09/2021
Thuê kho và các dịch vụ kho cho ô tô tại Hà Nội và Hồ Chí Minh 7 Thuê kho và các dịch vụ kho cho ô tô tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 08/09/2021 14/09/2021
Dịch vụ thuê kho và đóng gói xe xuất khẩu ở Hà Nam 8 Dịch vụ thuê kho và đóng gói xe xuất khẩu ở Hà Nam 08/09/2021 14/09/2021
Dịch vụ cho xe ô tô nhập khẩu 7 Dịch vụ cho xe ô tô nhập khẩu 08/09/2021 14/09/2021
MCP.HF.FRM.AF.98KI.03 5 INVESTMENT REPLACE PRESS RACE MACHINE AT AF/HF 30/08/2021 14/09/2021
MCP.HF.FRM.AF.98KI.01 4 INVESTMENT REPLACE FRAME NUMBER MARKING MACHINE AT AF/HF 25/08/2021 14/09/2021
MCP.HF.FRM.AF.98KI.02 4 INVESTMENT REPLACE PRESS CONE MACHINE AT AF/HF 25/08/2021 14/09/2021
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.