HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HNM.UFC.FM.98KI.01 4 Setup E,A,W & Hệ thống điều hòa (Case P/H) 28/05/2021 10/06/2021
HF.FM.UFC.98KI.14 3 Investment quick shutter door (quantity: 7pcs) to improve working condition 24/05/2021 07/06/2021
HF.FM.EG.98KI.01 4 Add design & NC data software 08/05/2021 17/05/2021
SPO.98KI.01 2 Investment 01 Automatic Stamping machine 29/04/2021 14/05/2021
Đấu giá xử lý chất thải nguy hại giai đoạn Jul'21 - Dec'21 2 Đấu giá xử lý chất thải nguy hại giai đoạn Jul'21 - Dec'21 29/04/2021 11/05/2021
HR.98KI.01 3 Replace canteen equipment 29/04/2021 14/05/2021
HF.ENG.AE.98KI.05 3 Investment replace air leak tester at AE/AF 29/04/2021 14/05/2021
HNM.FM.UFC.98KI.03 3 Recycle domestic waste water treatment system (Step 2) 27/04/2021 12/05/2021
SPO.98Ki.02 4 Investment 01 strapping machine & 02 pallet wrappers 26/04/2021 12/05/2021
HNMO.ADM.98KI.01 4 Equipment for In/Out control system of HVN Dormitory 26/04/2021 14/05/2021
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.