HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HF&HNM ENG DC 97KI 10 3 MÁY SỤC CẶN ĐƯỜNG ỐNG LÀM MÁT HPDC 10/10/2020 21/10/2020
HF.FM.UFC.97KI.12 3 NÂNG CẤP MÁI NHÀ XƯỞNG HVN 2R1 (DC, PA) 08/10/2020 22/10/2020
Đấu giá xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất tại HVN 3 Đấu giá xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất tại HVN 05/10/2020 21/10/2020
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.