HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HNM.FRM.PAPO.99KI.01 4 Invest Gantry Crane PO 05/10/2022 19/10/2022
QMQC.99KI.06 3 Koshin Profile & Roughness machine 04/10/2022 18/10/2022
AMP.ASM.AF.99KI.01 3 Investment Body & Door Dollly 03/10/2022 19/10/2022
HNM.ENG.MC.99KI.05 3 Inspection Jig for case 28/09/2022 10/10/2022
HNM.ENG.MC.99KI.04 5 Jig for Air Leak tester 28/09/2022 10/10/2022
HNM.ENG.MC.99KI.03 3 Sub Jig for CNC 28/09/2022 10/10/2022
HF.FM.UFC.99KI.17 3 Electric, air, water for MC Machine 99KI 22/09/2022 06/10/2022
TÁC NGHIỆP TẠI KHO PHÍA BẮC & PHÍA NAM (PSCM_99KI) 5 TÁC NGHIỆP TẠI KHO PHÍA BẮC & PHÍA NAM (PSCM_99KI) 12/09/2022 21/10/2022
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.