Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HF.ENG.MC.100KI.12 4 Air leak tester & Air flow tester (Cosmo) for line Case/Head 08/06/2023 20/06/2023
HF.FRM.PAPO.100KI.03 3 "Investment replacement RO&DI water system for ABS4 fac2 (Đầu tư thay thế hệ thống nước RO và DI cho dây chuyền ABS4 nhà máy 2)" 08/06/2023 19/06/2023
HF.ENG.DC.100KI.03 3 Investment Koshin Jacket machine 06/06/2023 19/06/2023
HF.FRM.PAPO.100KI.04 3 Invest system re-use waste heat for Heat pump PA fac1 05/06/2023 16/06/2023
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.