HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HF.FM.UFC.98KI.05 & HNM.FM.UFC.98KI.02 4 Air conditioner for MS areas 19/01/2021 02/02/2021
HNMO HR.97KI.02 3 Invest equipment for canteen HNM 11/01/2021 26/01/2021
HNM.ENG.MC.98KI.12 3 Transport thiet bi line Case P/H 11/01/2021 26/01/2021
HNM.ENG.MC.98KI.10 3 Air Leak tester M/C (Index) & SV (Case P/H) 11/01/2021 26/01/2021
HNM.ENG.MC.98KI.07 3 Jig miling M/C, base Jig & Jig CNC (case P/H) 11/01/2021 26/01/2021
HNM.ENG.MC.98KI.08 3 May CNC phay mat cylinder L/R (case P/H) 11/01/2021 26/01/2021
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.