HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
HNM.FM.UFC.97KI.07 3 Lắp đặt đường dây 35kV cung cấp điện cho nhà máy HNM 07/08/2020 21/08/2020
HF.ENG.DC.97KI.07 3 Mold Case Left_KWW 06/08/2020 18/08/2020
ICT.97KI.04 3 Develop SAP function for Mobile printer 06/08/2020 18/08/2020
HNM.FM.UFC.97KI.16 3 Investment electric handlift (2pcs) - Đầu tư xe nâng tay điện (2 chiếc) 06/08/2020 18/08/2020
HF.ENG.DC.97KI.09 3 HF.ENG.DC.97KI.09_Mold Head cylinder_model K0RA, SA 06/08/2020 18/08/2020
HF.ENG.DC.97KI.08 3 HF.ENG.DC.97KI.08_Mold Port & Jaket sand core_K03 06/08/2020 18/08/2020
HF.ENG.DC.97KI.06 3 Mold Head, Cylinder_Model: KWW, KFM, GGZA 06/08/2020 18/08/2020
HNM.QC.FI.97KI.03 3 HNM.QC.FI.97KI.03 - Invest 3D measuring machine for HNM-QC 05/08/2020 19/08/2020
IT IM.97KI.08 3 Invest TV meeting for HCM office & HNM factory 01/08/2020 14/08/2020
HR.97KI.03 4 INVEST ONE TWO-DOOR CHILLER FOR CANTEEN 1 31/07/2020 17/08/2020
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.