Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Tất cả
Chọn danh mục
Vn

|

En

Tất cả các thông báo chào hàng

Tải form hợp đồng mẫu
Vn

|

En
Số TBMCH Lần sửa Tên gói Thời điểm đăng Thời điểm chào hàng
VPF.FRM.PAPO.101KI.08 2 Investment replacement Chiller machine air supply PO 2-fac2 29/05/2024 10/06/2024
VPF.FRM.AF.101KI.03 5 Replace analyze torque equipment 27/05/2024 07/06/2024
GÓI THẦU BÁN PHẾ LIỆU TẠI KHO BÌNH DƯƠNG- HVN 3 GÓI THẦU BÁN PHẾ LIỆU TẠI KHO BÌNH DƯƠNG- HVN 20/05/2024 27/05/2024
AMP.ASM.AF.101KI.01 4 Post Lift 15/05/2024 28/05/2024
CUS.CS.AST.101KI.02 6 Exhaust Fan 15/05/2024 04/06/2024
ADM.101KI.01 4 REPLACE BARRIERS & FOLDING GATES AT VP 13/05/2024 24/05/2024
HF.FM.UFC.101KI.02 3 Set up E, A, W for machine 13/05/2024 23/05/2024
VP.FM.UFC.101KI.05 5 Invest 03 unit order picker in VPC warehouse in 101KI 04/05/2024 22/05/2024
VP.FM.UFC.101KI.06 3 Invest 03 unit forklift in VPC warehouse in 101KI 04/05/2024 16/05/2024
HNM.FRM.AF.101KI.01 7 Auto frame number checking equipment 26/04/2024 13/05/2024
Hiển thị


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.