Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Active bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HNM.HNMOHR.100KI.03 3 Replace rice cabinet and kitchen hood in HNM canteen 05/02/2024 25/02/2024
ITC.100KI.03 5 Implement SAP E-order system for e-Process project phase 2 29/01/2024 26/02/2024


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.