Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Active bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FC.MS.100Ki.04 3 PACKING LINE 03 29/11/2023 12/12/2023
HF.FC.MS.100Ki.05 3 PACKING LINE 04 29/11/2023 12/12/2023
HF.FC.MS.100Ki.06 3 UP CAPACITY FOR LINE 29/11/2023 12/12/2023
HF.FC.MS.100KI.07 3 AGV FOR MOVING MATARIAL PACKING 28/11/2023 09/12/2023
HF.FC.MS.100KI.03 3 AUTO THEM FOR MS 28/11/2023 09/12/2023
101KI MILK-RUN 5 101KI MILK-RUN MS 13/11/2023 28/12/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.