Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Transportation and installation
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FC.MS.100KI.08 3 KOSHIN FORKLIFT (LOCAL) 17/01/2024 29/01/2024
HF.FC.MS.100KI.09 3 KOSHIN FORKLIFT (KD PACKING) 17/01/2024 29/01/2024
HF.FC.MS.100KI.10 3 KOSHIN HANDLIFT 17/01/2024 29/01/2024
HNM.FM.UFC.100KI.03 3 ELECTRIC HANDLIFT 2 SET 27/09/2023 10/10/2023
HF.FM.UFC.100KI.09 3 Set up E, A, W for Washing machine 24/07/2023 07/08/2023
HF.ENG.MC.100KI.11 5 TRANSPORT FOR WASHING MACHINE 12/06/2023 29/06/2023
HF.ENG.DC.100KI.02 3 Investment Koshin Forklift electric 3.0T 19/05/2023 02/06/2023
HNM.ENG.MC.100KI.03 3 Transportation machine for line Crank shaft 19/05/2023 05/06/2023
HF.FM.UFC.100KI.02 3 Setup Electricity, Air, Water for Head 09/05/2023 25/05/2023
HF.FM.UFC.100KI.03 3 Setup Electricity, Air, Water 09/05/2023 25/05/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.