Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Mold, fragile
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HNM.ENG.DC.101KI.02 3 HEAD CYLINDER K2CA 28/03/2024 09/04/2024
HF.ENG.DC.100KI.05 5 Invest molds head cylinder for model KWW/K03 05/07/2023 19/07/2023
HF.ENG.DC.99KI.02 3 Mold Head Cylinder mold for model K2CA,KYZ&KWWY 22/06/2022 06/07/2022
HF.ENG.DC.99KI.01 3 Mold Crank case Right for model K1N 22/06/2022 06/07/2022
HF.ENG.DC.99KI.03 3 Mold Jacket & Port sand core model K2CA/KYZ/K0R 22/06/2022 06/07/2022
HNM.ENG.DC.99KI.02 5 HPDC Mold replacement for 99Ki 24/05/2022 03/06/2022
HNM.ENG.DC.99KI.01 4 LPDC Mold replacement for 99 Ki 24/05/2022 03/06/2022
HF.ENG.DC.98KI.10 3 Crank case comp Right ,left mold model GGZA 25/06/2021 09/07/2021
HF.ENG.DC.98KI.09 3 Crank case comp Right ,left mold model K0RA & Crank case left mold model K2CA 25/06/2021 09/07/2021
HF.ENG.DC.98KI.08 3 Jacket sand core mold model KWWY 25/06/2021 09/07/2021


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.