Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Computer equipment
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
ADM.HR.100KI.04 3 Installing RO Piping system for 3 canteens 17/01/2024 25/01/2024
HF.PL.100KI.02 2 THAY THẾ MÁY CHÀ NỀN 15/01/2024 24/01/2024
ADM.ADM.100KI.06 3 Installing water softener system (RO) in canteen at VP Dormitory 12/01/2024 22/01/2024
HNM.ENG.DC.100KI.06 3 MÁY HÀN TIG AC/DC 500 09/01/2024 18/01/2024
HF.FM.UFC.100KI.20 3 UPGRADE PMS SYSTEM AT VPC 13/12/2023 22/12/2023
HF.FRM.PAPO.100Ki.11 3 ULTRASONIC CLEANING MOLD PO HF 11/12/2023 24/12/2023
ADM.HR.100Ki.03 4 DISH WASHING MACHINE & CONVEYOR CT 1.2.3 01/12/2023 28/12/2023
HF.FC.MS.100Ki.04 3 PACKING LINE 03 29/11/2023 12/12/2023
HF.FC.MS.100Ki.05 3 PACKING LINE 04 29/11/2023 12/12/2023
HF.FC.MS.100Ki.06 3 UP CAPACITY FOR LINE 29/11/2023 12/12/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.