Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Computer equipment
Categories
Vn

|

En
Active bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
VPF.FRM.PAPO.101KI.08 2 Investment replacement Chiller machine air supply PO 2-fac2 29/05/2024 10/06/2024
VPF.FRM.AF.101KI.03 5 Replace analyze torque equipment 27/05/2024 07/06/2024
CUS.CS.AST.101KI.02 6 Exhaust Fan 15/05/2024 04/06/2024


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.