Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Mechanical engineering
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FC.MS.100KI.02 2 AUTO CARD MAKING MACHINE 01/11/2023 14/11/2023
HF.ENG.MC.100KI.02 4 Jig Seat guider press and Jig for CHR 06/04/2023 18/04/2023
HF.ENG.MC.100KI.01 3 CNC Fanuc machine 06/04/2023 18/04/2023
HNM.ENG.MC.99KI.05 3 Inspection Jig for case 28/09/2022 10/10/2022
HNM.ENG.MC.99KI.04 5 Jig for Air Leak tester 28/09/2022 10/10/2022
HNM.ENG.MC.99KI.03 3 Sub Jig for CNC 28/09/2022 10/10/2022
HF.ENG.MC.99KI.05 3 Inspection Jig L/R 15/09/2022 29/09/2022
HF.ENG.MC.99KI.07 3 Base Jig, Sub Jig CNC and Jig Washing 15/09/2022 29/09/2022
AMP.BM.PA.99KI.05 3 Hanger & Motrain for PT-ED line 28/07/2022 11/08/2022
AMP/PE.WE.99KI.08 5 Rail & crane system for HPA hoses and guns 18/01/2022 28/01/2022


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.