Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu Construction
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FM.UFC.101Ki.03 3 Foundation for Milling machine 04/04/2024 16/04/2024
HNM.FM.UFC.101KI.01 5 Expand HNM Driver Break room 01/04/2024 16/04/2024
HF.FM.UFC.101KI.01 3 VQ Wheel AT Machine PIT Construction 21/03/2024 05/04/2024
HNM.FM.UFC.100KI.09 3 AM Packing Lot Expansion in Ha Nam 15/12/2023 27/12/2023
HF.FM.UFC.100KI.16 3 Storage renovation in AF-4R 100Ki 22/11/2023 04/12/2023
HNM.FM.UFC.100KI.06 3 XÂY MỚI BỂ NƯỚC SẠCH SỐ 2 - HNM 17/11/2023 30/11/2023
HNM.FM.UFC.100KI.02 4 Expand waste storage (+280m2) 31/07/2023 10/08/2023
HF.FM.UFC.100KI.11 3 Canteen 1 construction (Building & big facility for canteen 1) 12/06/2023 26/06/2023
HF.FRM.PAPO.100KI.04 3 Invest system re-use waste heat for Heat pump PA fac1 05/06/2023 16/06/2023
HF.FM.UFC.100KI.07 3 Expand Log1 Warehouse 29/05/2023 07/06/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.