Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FM.UFC.97KI.05 2 Investment in Towing truck to improve productivity (xe kéo hàng) 05/05/2020 18/05/2020
HF.FM.UFC.97KI. 09 4 UFC Waste water treatment quality 27/04/2020 14/05/2020
HNM.ENG.MC.97KI.06 2 Jig & Clamp CNC, Jig Washing (Head Mix) 22/04/2020 08/05/2020
ITIM.96KI.09 1 Network device for backup site 11/12/2019 20/12/2019
HF.FM.UFC.96KI.34 4 Power supply for MC line Crank-2,3 03/12/2019 14/12/2019
HF.FRM.AF.96KI.06 7 Crane for moving Frame from OH C/V to Joint C/V 07/10/2019 18/10/2019


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.