Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HNM.FM.UFC.101KI.03 6 Koshi Cooling tower system (3set) 26/04/2024 20/05/2024
HNM.FM.UFC.101KI.02 4 Koshin Air Compressor 26/04/2024 14/05/2024
HF.FRM.AF.101KI.01 3 Auto frame number checking equipment 25/04/2024 13/05/2024
HF.FRM.PRWE.101KI.01 5 Koshin old Seam Welding MC Fac2-Tank3 24/04/2024 10/05/2024
HF.ENG.DC.101KI.02 3 'Invest molds head cylinder for model K1B/K2A & GGZ 24/04/2024 10/05/2024
HF.ENG.DC.101KI.01 3 'Invest molds crank case right for model K0RA/SA,K1YH.ZS 24/04/2024 10/05/2024
QMQC.101KI.01 5 Koshin Emission analysis system 17/04/2024 14/05/2024
AST.101KI.01 3 Air conditional machine investment 11/04/2024 25/04/2024
HNM.ENG.DC.101Ki.01 10 Quantitative weighing system for melting 08/04/2024 03/05/2024
HF.ENG.DC.101Ki.03 11 Quantitative weighing system for Melting 08/04/2024 03/05/2024


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.