Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
GÓI THẦU TÁI CHẾ NHÔM TẠI HVN GIAI ĐOẠN APR/2024 ĐẾN MAR/2025 6 GÓI THẦU TÁI CHẾ NHÔM TẠI HVN GIAI ĐOẠN APR/2024 ĐẾN MAR/2025 05/02/2024 30/01/2024
ITIM.100KI.11 3 TV Meeting replacement 100Ki 2nd 01/02/2024 22/02/2024
ITC.100KI.04 8 Implement business trip system for e-Process project phase 2 29/01/2024 19/02/2024
XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI HVN GIAI ĐOẠN APR/2024 ĐẾN SEP/2024 3 XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI HVN GIAI ĐOẠN APR/2024 ĐẾN SEP/2024 19/01/2024 30/01/2024
HF.FC.MS.100KI.08 3 KOSHIN FORKLIFT (LOCAL) 17/01/2024 29/01/2024
HF.FC.MS.100KI.09 3 KOSHIN FORKLIFT (KD PACKING) 17/01/2024 29/01/2024
HF.FC.MS.100KI.10 3 KOSHIN HANDLIFT 17/01/2024 29/01/2024
ADM.HR.100KI.04 3 Installing RO Piping system for 3 canteens 17/01/2024 25/01/2024
HF.PL.100KI.02 2 THAY THẾ MÁY CHÀ NỀN 15/01/2024 24/01/2024
ADM.ADM.100KI.06 3 Installing water softener system (RO) in canteen at VP Dormitory 12/01/2024 22/01/2024
HNM.ENG.DC.100KI.06 3 MÁY HÀN TIG AC/DC 500 09/01/2024 18/01/2024
ITM.100KI.12 3 Thanh lý 225 thiết bị cũ (máy in, máy scan) 18/12/2023 05/01/2024
ITIM.100KI.08 3 Storage replacement 18/12/2023 02/01/2024
HNM.FM.UFC.100KI.09 3 AM Packing Lot Expansion in Ha Nam 15/12/2023 27/12/2023
HF.FM.UFC.100KI.20 3 UPGRADE PMS SYSTEM AT VPC 13/12/2023 22/12/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.