Honda | Thầu
HONDA Việt Nam
Trang chủ Mời thầu All
Categories
Vn

|

En
Closed bids
Code Modified Bid name Publish time Opening time
HF.FC.PL.100KI.01 3 REPLACE THE SCRUBBER MACHINE 23/11/2023 06/12/2023
ITIM.100KI.10 3 Network Devices Replacement 100KI 23/11/2023 06/12/2023
HF.FM.UFC.100KI.16 3 Storage renovation in AF-4R 100Ki 22/11/2023 04/12/2023
HNM.HNMOHR.100KI.02 3 Replace electric ovens in HNM canteen in 100KI 21/11/2023 04/12/2023
HNM.HNMOHR.100KI.01 3 Replace dryers in HNM laundry center in 100KI 21/11/2023 04/12/2023
HNM.FC.PL.100KI.02 3 REPLACE THE SCRUBBER MACHINE 21/11/2023 04/12/2023
HNM.FM.UFC.100KI.06 3 XÂY MỚI BỂ NƯỚC SẠCH SỐ 2 - HNM 17/11/2023 30/11/2023
HF.ENG.AE.100KI.04 3 ELECTRIC GUN TIGHTEN SENSOR TW 13/11/2023 26/11/2023
ADM.HR.100KI.02 3 Industrial washing machine 07/11/2023 20/11/2023
HNM.FC.MS.100KI.01 3 IKD PART COUNTING AND PACKAGING MACHINE 07/11/2023 20/11/2023


Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để hỗ trợ trải nghiệm của bạn khi truy cập. Bằng việc bấm chọn "CHẤP NHẬN" hoặc tiếp tục truy cập trang web, bạn xác nhận bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng tạm ngừng truy cập và cho chúng tôi biết quan ngại của bạn.