TRIỆU HỒI
Thông tin triệu hồi
 
« Về trang chủ
Tìm kiếm xe thuộc đối tượng triệu hồi
 
 
 
Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda uỷ nhiệm (HEAD) sẽ gửi thư điện tử hoặc gọi điện trực tiếp để hướng dẫn cho quý khách hàng có xe thuộc đối tượng phải triệu hồi, nên quý khách vui lòng sắp xếp thời gian rồi báo để sắp xếp lịch mang xe đến sửa chữa (miễn phí).
 
 
 
 
 
 
 
[Khách hàng có sổ bảo hành]
Vị trí ghi số khung, số máy
 
 
 
 
[Khách hàng không có sổ bảo hành]
Hãy xác nhận số khung hoặc số máy được khắc trên thân xe.
Trong trường hợp không biết vị trí khắc số, hãy chọn đời xe tương ứng trong "danh sách thay thế dây đèn", và tham khảo hình ảnh chi tiết để xác nhận vị trí.