Màu sắc & giá xe
Xe
Vàng đen 40.990.000 vnđ
Xe
Xám đen 40.999.000 vnđ
Xe
Đỏ đen 37.999.000 vnđ
Xe
Trắng đen 37.999.000 vnđ
Xe
Cam đen 37.999.000 vnđ
Xe
Đỏ bạc 39.999.000 vnđ
Xe
Trắng bạc 39.999.000 vnđ
Xe
Xanh bạc 39.999.000 vnđ
Xe
Đen bạc 39.999.000 vnđ
PHIÊN BẢN
SƠN TỪ TÍNH CAO CẤP
phiên bản
thể thao
phiên bản
cao cấp