Cách thức ứng tuyển:

Gửi CV tiếng Anh theo mẫu của Honda về địa chỉ

Tải mẫu CV

Các vị trí tuyển dụng
  • Tên công việc
  • Mô tả công việc
  • Yêu cầu công việc
  • Nơi làm việc
  • Ngày hết hạn
  • Cách thức ứng tuyển
​ ​