Lịch trình giải đấu

Nội dung đang cập nhật
09tháng 04 2017
Argentina
23tháng 04 2017
Texas, United States
07tháng 05 2017
Jerez, Spain
21tháng 05 2017
Le Mans, Fraince

Top 5 Việt Nam

1
Honda Racing

Bùi Duy ThôngHonda Racing Vietnam

2
Honda Racing

Nguyễn Ngọc HồHonda Racing Vietnam

3
Honda Racing

Huỳnh Minh SangHonda Racing Vietnam

4
Honda Racing

Phạm Duy TânHonda Racing Vietnam

5
Honda Racing

Nguyễn Hoàng Anh DũngHonda Racing Vietnam

1
Honda Racing

Nguyễn Thanh TuấnHonda Racing Vietnam

2
Honda Racing

Nguyễn Minh TàiHonda Racing Vietnam

3
Honda Racing

Bùi Tuấn BảoHonda Racing Vietnam

Top 5 Thế Giới

1
Honda Racing

Maverick ViñalesTeam SUZUKI ECSTAR MotoGP

2
Honda Racing

Andrea DoviziosoDucati Team

3
Honda Racing

Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP

4
Honda Racing

Marc MarquezRepsol Honda Team

5
Honda Racing

Dani PEDROSARepsol Honda Team

1
Honda Racing

Gerry SalimAstra Honda Racing Team/Honda

2
Honda Racing

Md Zaqhwan ZaidiMuSASHi Boon Siew Honda Racing/Honda

3
Honda Racing

Dimas Ekky PratamaAstra Honda Racing Team/Honda

4
Honda Racing

Tomoyoshi KoyamaT.Pro Yuzy Honda NTS With WOW/Honda

5
Honda Racing

Ahmad Yudhistiraanual Tech KYT Kawasaki Racing/KAWASAKI

Nội dung đang cập nhật