Lịch trình giải đấu

Nội dung đang cập nhật
07tháng 05 2017
Jerez, Spain
21tháng 05 2017
Le Mans, Fraince
04tháng 06 2017
Italy
11tháng 06 2017
Catalunya

Top 5 Việt Nam

1
Honda Racing

Bùi Duy ThôngHonda Racing Vietnam

2
Honda Racing

Nguyễn Ngọc HồHonda Racing Vietnam

3
Honda Racing

Huỳnh Minh SangHonda Racing Vietnam

4
Honda Racing

Phạm Duy TânHonda Racing Vietnam

5
Honda Racing

Nguyễn Hoàng Anh DũngHonda Racing Vietnam

1
Honda Racing

Nguyễn Thanh TuấnHonda Racing Vietnam

2
Honda Racing

Nguyễn Minh TàiHonda Racing Vietnam

3
Honda Racing

Bùi Tuấn BảoHonda Racing Vietnam

Top 5 Thế Giới

1
Honda Racing

Valentino RossiMovistar Yamaha MotoGP

2
Honda Racing

Maverick ViñalesTeam SUZUKI ECSTAR MotoGP

3
Honda Racing

Marc MarquezRepsol Honda Team

4
Honda Racing

Andrea DoviziosoDucati Team

5
Honda Racing

Cal CrutchlowLCR Honda

1
Honda Racing

Gerry SalimAstra Honda Racing Team/Honda

2
Honda Racing

Md Zaqhwan ZaidiMuSASHi Boon Siew Honda Racing/Honda

3
Honda Racing

Dimas Ekky PratamaAstra Honda Racing Team/Honda

4
Honda Racing

Tomoyoshi KoyamaT.Pro Yuzy Honda NTS With WOW/Honda

5
Honda Racing

Ahmad Yudhistiraanual Tech KYT Kawasaki Racing/KAWASAKI

Nội dung đang cập nhật