30
Tháng 04

Vòng đua 1

Sân Vận Động Bà Rịa…
Việt Nam

30
Tháng 07

Vòng đua 2

Sân đua 2K
Việt Nam

02
Tháng 09

Vòng đua 3

Sân Vận Động Cần Thơ
Việt Nam

08
Tháng 10

Vòng đua 4

Sân Vận Động Tuy Hòa
Việt Nam

12
Tháng 11

Vòng đua 5

Sân Vận Động Cao Lãnh
Việt Nam