Đóng góp xã hội
Dự án Trồng rừng Sản xuất tại Bắc Kạn (2013 – 2019)

Dự án Trồng rừng Sản xuất tại Bắc Kạn (2013 – 2019): hỗ trợ 4,9 tỷ VND trong vòng 8 năm để phủ xanh 506ha rừng sản xuất tại xã Xuất Hóa và Nông Thượng