Nào chúng ta cùng học về bảo dưỡng xe máy với Benly!
Trang chủ Các nhân vật Tầm quan trọng của bảo dưỡng Nội dung Flash Nội dung HTML
Trang chủ > Nội dung Html
Phanh
Động cơ
Khung
Điện
Bộ phận được thay thế định kỳ
Chi tiết hao mòn tự nhiên
Khác
Phanh
(Hệ thống dùng để ngừng xe lại)
Dầu phanh
(Dầu cần cho hoạt động hệ thống phanh)
Bộ phận được thay thế định kỳ
Tay phanh/ Bàn đạp phanh
Dây phanh
(Đây là chi tiết mà hoạt động được điều khiển bởi tay phanh)
Bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa
(Bộ phận tránh cho phanh mất lực)