Cùng học sửa xe với cô bé Benly!
Trang chủ Các nhân vật Tầm quan trong của bảo dưỡng Nội dung Flash Nội dung HTML
Trang chủ > Nội dung HTML / Nội dung Flash > Tranh tấm về bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa

Đầu tiên,chúng ta cùng xem trường hợp trong tranh tấm khi cần bảo dưỡng và làm quen với việc bảo dưỡng cùng Benly nhé!
 
Phanh Danh Mục
Phanh
Dầu phanh
Tay phanh/Bàn đạp phanh
Dây ga/ dây phanh
Bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa
Bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa
Trang tiếp theo
 
Trở lại trang nội dung Flash