Cùng học sửa xe với cô bé Benly!
trang chủ các nhân vật tầm quan trọng của bảo dưỡng nội dung Flash nội dung HTML
Trang chủ > Nội dung HTML / Nội dung Flash > Tranh tấm về phanh > Phanh
Phanh danh mục
Phanh
Dầu phanh
Tay phanh/bàn đạp phanh
Dây ga/ dây phanh
Bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa
  Phanh  
  Nội dung này không bao gồm hướng dẫn bảo dưỡng nhưng các cháu sẽ được nghiên cứu đặc điểm của 'phanh kiểu trống' và 'phanh đĩa.'  
     
"Phanh kiểu trống" và "Phanh đĩa" ạ!? Chúng là gì vậy ạ?
    Được rồi, để bác giải thích ngắn gọn về hai loại phanh đó.  
 
  Phanh kiểu trống  
Phanh đĩa
 
  Trường hợp của phanh kiểu trống cơ học (phía sau)   Trường hợp của phanh đĩa thủy lực (phía trước)  
  Làm tốt lắm, các chàng trai! Được rồi, bây giờ, đến lượt Benly nào! Cháu có thể đoán những loại phanh nào mà bác sẽ chỉ cho cháu thấy bây giờ là loại phanh nào không? Nó là "phanh kiểu trống", hay "phanh đĩa"?  
    Nếu nó là phanh kiểu trống, thì nó có cần phanh.
Nếu nó là phanh đĩa, em có thể thấy một ngàm phanh!
Em có thể làm được, Benly à!
 
  SH150 Future X Wave α  
   
  Cháu làm đúng không vậy ạ?     Chỉ gần đúng thôi!
Benly à!
Hãy nhìn cẩn thận phanh trước của xe Future X!
 
 
  Tiếc thế! Có một vài thứ trông giống đĩa! Điều đó có nghĩa nó là phanh đĩa!
Nhưng phía sau lại hoàn toàn là phanh kiểu trống! Cháu có thể thấy tay phanh!
Phía trước và phía sau có các phanh khác nhau!
 
    Có một số xe sử dụng các phanh khác nhau đối với phía trước và phía sau.
Bây giờ, để bác giải thích làm thể nào các xe sử dụng từng phanh kiểu trống và phanh đĩa nhé!
 
  Giáo sư Dream ơi! Cháu nghĩ xe lớn hơn sử dụng phanh đĩa, và xe nhỏ hơn sử dụng phanh kiểu trống.  
    Đúng rồi đấy Cub!
Khi cháu phanh, phanh tự nó sẽ trở nên nóng. Nếu phanh cố dừng vật nặng hơn, nó thậm chí trở nên nóng hơn!
 
  Cháu hiểu rồi ạ!
Đó là lý do tại sao phần lớn trường hợp xe lớn hơn sử dụng phanh đĩa!
 
 
    Thế là thế nào ạ? Cháu không hiểu!  
 
  Đĩa phanh và ngàm phanh trên phanh đĩa được chế tạo cho dễ dàng bắt gió, vì vậy dễ dàng để nhiệt thoát đi hơn là phanh kiểu trống.    
    Cháu giỏi lắm, Cub à! Để giữ cho phanh hoạt động ổn định, rất quan trọng để nhiệt thoát đi! Đó là lý do tại sao ngày nay phanh đĩa đang ngày càng trở nên phổ biến đối với xe.  
  Bây giờ thì cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn giáo sư Dream và anh CUB!
Cháu sẽ xem xét chiếc xe của cháu!
 
 
 
   
 

   
Trở lại trang nội dung Flash