Cùng học sửa xe với cô bé Benly!
Trang chủ Các nhân vật Tầm quan trong của bảo dưỡng Nội dung Flash Nội dung HTML
Trang chủ > Nội dung HTML / Nội dung Flash > Tranh tấm về dầu phanh

Nội dung này không bao gồm hướng dẫn bảo dưỡng, nhưng chúng ta hãy cùng nhau xem chúng ta sẽ học được những gì trong tranh vui!
 
Phanh Danh Mục
Phanh
Dầu phanh
Tay phanh / Bàn đạp phanh
Dây ga/ dây phanh
Bộ phận cao su của ngàm phanh đĩa
Dầu phanh
Trang tiếp theo
 
Trở lại trang nội dung Flash